Regulace médií, manipulace s divákem či posluchačem

Text dotazu

Ráda bych poprosila o zdroje k tématu regulace medií, zejména rozhlasového
a televizního vysílání a s tím je spojenou manipulaci s
divákem/posluchačem. Může se jednat jak o zdroje z teorie žurnalistiky, tak
z ekonomického hlediska - svobodný trh informací vs. jeho regulace/cenzura.
Zdroje by měly být ideálně jak v češtině, tak v angličtině, stejně tak i v
elektronické podobě. Uvítám i analýzy různých případů z ČR i ze světa.

Odpověď

V uvedeném seznamu najdete tištěné i internetové zdroje na téma vaší

práce. Řadu dalších pak můžete dohledat v Souborném katalogu knihovny na

adrese http://library.vse.cz, pokud jste studentkou VŠE nebo externím

uživatelem je možné další zdroje najít v elektronických databázích -

http://www.econlib.cz/zdroje/ nebo prostřednictvím Jednotné informační

brány - http://www.jib.cz/V?RN=665319073. Pro konkrétnější informace,

příklady nebo kauzy se zkuste obrátit na Syndikát novinářů České republiky

- http://syndikat-novinaru.cz/.

Internetové zdroje:

http://www.clovekamedia.cz/sborniky/cm_2003_podzim.pdf

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/554/REGULACE-MEDII.html/

http://209.85.135.132/search?q=cache:hLVYgGZ_bLoJ:www.digitalinfo.cz/marketingova_studie/docs/ramec_politicke_regulace_a_zasadni_aspekty_regulace_medii_v_cr.doc

+regulace+m%C3%A9di%C3%AD&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue06/archiv_06.htm

http://209.85.135.132/search?q=cache:JZJ3vOsCg4MJ:abudehur.wz.cz/media/abudezumpa/statnice/Regulace2L.doc

+regulace+m%C3%A9di%C3%AD&cd=10&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

http://www.blisty.cz/art/10692.html

http://www.rrtv.cz/cz/

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=5427

http://www.blisty.cz/art/17332.html

Literatura:

Jäger, Petr: Svoboda projevu :  demokracie, rovnost a svoboda slova.

Praha : Auditorium, 2007.

Bartoň, Michal: Svoboda projevu a její meze v právu ČR. Praha : Linde,

2002.

Herczeg, Jiří: Meze svobody projevu. Praha : Orac, 2004.

Loužek, Marek: Ekonomika, právo a politika :  sborník textů ze seminářů.

Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002.

Blažek, Bohuslav: Tváří v tvář obrazovce. Praha : Sociologické

nakladatelství, 1995.

Goldberg, Bernard: Arogance :  největší příběh, který média nikdy

nezveřejní. Praha : Ideál, 2009.

Jirák, Jan: Masová média. Praha : Portál, 2009.

McChesney, Robert Waterman: Problém médií :  jak uvažovat o dnešních

médiích. Všeň : Grimmus, 2009.

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009.

Iłowiecki, Maciej: Manipulace v médiích. Praha : Univerzita Jana Amose

Komenského Praha, 2008.

Jirák, Jan: Média a společnost. Praha : Portál, 2007

Z vůle médií : stati k novinářské teorii a praxi. Praha : Hermes, 2006.

Prokop, Dieter: Boj o média :  dějiny nového kritického myšlení o médiích.

Praha : Karolinum, 2005.

Hoskins, Colin: Media economics : applying economics to new and traditional

media.Thousand Oaks : Sage, c2004.

McNair, Brian: Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004.

Doyle, Gillian: Understanding media economics. London ;   Thousand Oaks ;

New Delhi : Sage, 2002.

Burton, Graeme: Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001.

Mughan, Anthony: Democracy and the media : a comparative perspective.

Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

Média a moc. Praha : Votobia, 2000.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu