Regionální literatura

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych nějaký zdroj, který jednoznačně uvádí, že fond regionální literatury je fondem speciálním. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

konzultovali jsme Váš dotaz s kolegy z Knihovního Institutu a Oddělení knihovnické literatury Národní knihovny a přeposíláme jejich vyjádření.

 

V Metodickém pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky je na str. 5 regionální fond popsán jako fond, který obsahuje dokumenty se vztahem k místu v regionu, v němž knihovna působí. Zahrnuje zejména publikace vydané obcí, díla regionálních autorů a další regionální literaturu, prameny k místní historii, kultuře, i informace  o životě v obci apod. Této části knihovního fondu, kterou by měla knihovna trvale uchovávat, je vhodné vyčlenit zvláštní místo na regálech. (https://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf)


Stručně řečeno jedná se o část samostatně spravovaného fondu, jehož obsahové zaměření je vymezeno příslušným regionem, tedy geografickou oblastí.
Tento popis zcela odpovídá výkladu termínu „speciální fond“ v  České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000805&local_base=KTD

I když jsme v žádném informačním zdroji nenašli výslovně uvedeno, že regionální fond je speciální fond, domníváme se, že na základě výše uvedeného lze jednoznačně odvodit, že fond regionální literatury je fond speciální. 

 

Pro doplnění informací zasíláme definice termínů z České terminologické databáze knihovnictví KTD, http://www.nkp.cz.


Termín: regionální publikace
 Výklad:
  Publikace jež se váže k určitému místu, popř. též k jeho okolí, a to svým předmětem, vznikem (tématem bývají místní dějiny, vlastivědné studie, personália významných regionálních osobností apod.) a autory.
 [ https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001041&local_base=KTD ]

doplňující termíny:

Termín: regionální fond
Výklad:
Část knihovního fondu obsahující dokumenty se vztahem k regionu, v němž knihovna působí.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000774&local_base=KTD ]

Termín: regionální periodikum
 Výklad:
 Periodikum zabývající se problematikou určitého regionu, k němuž se váže a pro jehož publikum je určeno.

Termín: regionální souborný katalog
=  Ekvivalent: oblastní souborný katalog
 Výklad:
 1. Souborný katalog obsahující záznamy dokumentů knihoven působících v určitém regionu. - 2. Souborný katalog obsahující záznamy regionálních publikací.
 [ https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001489&local_base=KTD ]

Termín: regionální povinný výtisk
 Výklad:
 Povinný výtisk dokumentu odevzdávaný určenému příjemci povinného výtisku (obvykle knihovně) na základě regionální (místní) příslušnosti (). Regionální povinný výtisk tvoří doplněk celostátního povinného výtisku. Příjemci regionálního povinného výtisku plní obvykle archivní funkci pro daný region.


Termín: regionální tisk
 Výklad:
 Dokument vydávaný v určitém regionu, přinášející aktuální zpravodajství různého charakteru. Na rozmach regionálního tisku reaguje centrální tisk vytvářením regionálních mutací (část obsahu je zpracována regionální redakcí a věnována regionu).
 [ https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001042&local_base=KTD ]

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.02.2020 19:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu