reforma veřejné správy po roce 1990

Text dotazu

dobrý den, mám dotaz na téma "reforma veřejné správy po roce 1990", kde by se dalo nalézt nějaké shrnutí nebo bližší pojednání, nemám představu co všechno tento pojem zahrnuje a co jsou v tomto ohledu nejdůležitější informace. mnohokrát předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

 tato problematika je zpracována v několika tištěných publikacích, například:

 * SCHELLE, Karel a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 314 s. ISBN 978-80-7380-203-5. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/24945/pdf.

 * PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 978-80-7357-614-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/43341/pdf 

 * Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě v českých zemích (1918-2005). V Olomouci: Právnická fakulta UP Olomouc ve spolupráci s nakl. Periplum a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého, 2007. 445 s. Studie a analýzy; sv. 9. ISBN 978-80-86624-45-7. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/33824/pdf

 * VALEŠ, Lukáš a kol. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 246 s. ISBN 80-7380-010-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/94558/pdf

 * Reforma veřejné správy: (historie, současnost a perspektivy). 1. vyd. Brno: Linie pro Vysokou školu Karla Engliše, 2002. 169 s. Opera Collegii Karel Engliš. Series iuridica; sv. 5. ISBN 80-903089-6-1.

 * BAROŠ, Lubomír a kol. Reforma veřejné správy v České republice. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2003. 64 s. ISBN 80-239-0225-3. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/85029/pdf. Plný text dostupný v rámci digitální knihovny Kramerius 4 z počítačů v budově NK ČR: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:980af6c0-cc0e-11e2-b6da-005056827e52.

 * VIDLÁKOVÁ, Olga. Reformy veřejné správy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. 140 s. ISBN 80-7194-290-1.

 * KOCOUREK, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848-2005: historický přehled. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. 105 s. ISBN 978-80-86754-75-8. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/4114/pdf.

 Dokumenty z fondu Národní knihovny ČR je možné dohledat v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), u každého záznamu se nachází ikona Exempláře, která obsahuje informace o dostupnosti dokumentu s možností jeho objednání k vypůjčení. Možnost online objednávky mají pouze registrovaní uživatelé NK ČR s platným čtenářským průkazem. Prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc), portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) nebo souborného katalogu SKAT (pro městské knihovny, http://www.skat.cz) můžete zjistit, ve kterých dalších českých knihovnách se uvedené dokumenty nacházejí. 

 Pokud preferujete spíše internetové zdroje, můžete si prostudovat zejména řadu bakalářských nebo diplomových prací, jejichž plné texty jsou volně dostupné na internetu. Tyto práce také mohou uvádět další zdroje vztahující se k tématu. Uvádíme několik příkladů: 

 * http://is.muni.cz/th/17518/pravf_b/TEXT_Reforma_verejne_spravy_jako_proces_decentralizace.doc  

* http://www.europeum.org/cz/integrace/31-integrace-9/740-reformauzemni-verejne-spravy-v-ceske-republice 

* https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/36865/RybovaJ_Reforma%20verejne_MCH_2010.pdf;jsessionid=7312ABDF86A833EFC55F855D8B4CCB92?sequence=1

* http://regionalka.wz.cz/spravni%20veda/vyvoj%20VS.htm

* http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/2942/dan%C4%9Bk_2007_bp.pdf?sequence=1

* http://old.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/nvf/cz/analyza_vs.pdf 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2015 15:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu