Reforma nemocenských dávek a nemocenského pojištění

Text dotazu

Píši bakalářskou práci na téma

Ekonomická analýza reformy nemocenských dávek a nemocenského pojištění z

roku 2009. Chci Vás proto poprosit, zda byste mi mohli pomoci vyhledat

zdroje, z kterých by se dalo čerpat potřebné informace(téma je aktuální a

proto je velice obtížné zdroje dohledat). Nejlépe konkrétní materiály

zabývající se danou problematikou, ale i díla ekonomů, či teorie s náměty

černý pasažér, morální hazard, dávky, pojistka anebo např. informaci, kde

se dají sehnat statistická data ohledně počtu nemocných během prvních

měsíců roku 2009. Uvítala bych i nějaké internetové zdroje, či několik

zdrojů v anglickém jazyce.

Odpověď

 

Mám trochu problém s tématem vaší práce, protože mně není úplně jasné, jak

lze analyzovat něco, co začalo platit 1. 1. 2009 a podle současného vývoje

možná nebude platit v celé šíři. Analýza reformy, která za sebou nemá ani

1/4 roku trvání? K tomu bohužel asi mé neekonomické vzdělání nestačí.

V seznamu literatury najdete především zákony, výklady zákonů a komentáře k

zákonům, teoretické práce o pojištění v češtině a angličtině, pokud chcete

i díla renomovaných ekonomů, pak zkuste např. Karla Engliše, Josefa Grubera

nebo Lva Wintera, kteří stáli u počátků sociálního pojištění a sociální

politiky Československé republiky ve 20. letech 20. století.

 

V internetových odkazech najdete hlavně materiály, které vysvětlují

reformní kroky. Zdravotnické statistiky by měly být dostupné na stránkách

Ministerstva zdravotnictví, v tištěné podobě již nejméně dva roky

nevycházejí. Další materiály týkající se vašeho tématu najdete i na

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Veškerá uvedená literatura je dostupná ve fondu knihovny. Další tituly

můžete dohledat v katalogu knihovny na adrese http://library.vse.cz (pro

prohlížení zvolte možnost HOST), další materiály je možné dohledat

prostřednictvím Jednotné informační brány (http://www.jib.cz/) nebo v katalogu

Národní lékařské knihovny (http://www.nlk.cz/nlkcz/).

 

Literatura:

Přib, Jan: Průvodce sociálními dávkami 2009 :  (stav platný k 1.1.2009).

Praha, BMSS-Start 2009.

Průvodce sociálními dávkami 2008. Praha, BMSS-Start, 2008.

Průvodce zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění : (s platností od

1.1.2009). Praha, BMSS-Start, 2008.

Benefits and wages 2007 : OECD indicators. Paris, Organisation for

Economic Co-operation and Development 2007.

Actuarial report on social insurance, 2006. Praha: Ministry of Labour and

Social Affairs 2006.

Zákony III/2009: sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z

oblasti pracovního práva k 1.1.2009. Český Těšín,Poradce, 2009.

Štalmach, Petr:  Daňové zákony 2009 a předpisy související: úplná platná

znění k 1.1.2009. Praha, SEVT 2009.

Šubrt, Bořivoj: Abeceda mzdové účetní 2009. Olomouc, ANAG 2009.

Sociální pojištění 2009 : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské

pojištění, důchodové pojištění, penzijní připojištění, organizace a

provádění sociálního zabezpečení. Ostrava: Sagit 2009.

Insurance statistics yearbook 1997-2006 =  Annuarie des statistiques

d'assurance 1997-2006 / [Organisation for Economic Co-operation and

Development]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and

Development, 2008.

Zdravotní pojištění:zákon s komentářem. Český Těšín, Poradce, 2008.

Vančurová, Alena: Sociální a zdravotní pojištění: úvod do problematiky.

Praha, ASPI 2008. - není ve fondu knihovny

Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním

pojištění : platných od 1.1.2008 včetně změn platných pro rok 2007. Brno,

URS 2008.

Churchill, Craig Farren: Protecting the poor: a microinsurance

compendium. Geneva: International Labour Office, 2006.

Joint report on social protection and social inclusion 2008 : social

inclusion, pensions, healthcare and long-term care. Luxembourg: Office for

Official Publications of the European Communities, 2008.

Krebs, Vojtěch: Sociální politika. Praha, ASPI 2007.

Krugman, Paul R.: The conscience of a liberal. New York, W.W. Norton &

Company 2007.

Fukuyama, Francis: Velký rozvrat: lidská přirozenost a rekonstrukce

společenského řádu. Praha, Academia, 2006. (klíčová slova morální hazard v

sociální oblasti)

 

 

 

Internetové odkazy:

http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenske-davky-v-roce-2009/

http://www.zmenyprobudoucnost.cz/prectete-si/media/reforma-seskrtala-davky-od-statu.aspx

http://finance.idnes.cz/prvni-tri-dny-nemoci-budeme-uplne-bez-koruny-f3f-/viteze.asp?c=A081229_124639_viteze_hla&gclid=CIf7r6GjrJkCFQQw3wod8jfQlQ

http://www.sdzp.cz/stranky/nemocenske.htm

http://pravniradce.ihned.cz/c1-22464510-pracovnepravni-predpisy-a-reforma-verejnych-financi

http://pinus.bloguje.cz/726291-co-je-a-co-neni-moralni-hazard.php

http://www.libinst.cz/clanky.php?id=143

http://www.mpsv.cz/cs/2

http://www.finance.cz/zpravy/finance/212725-socialni-davky-v-evrope-pod-lupou/

http://www.mesec.cz/clanky/co-presne-predstavuji-davky-socialni-pece/

http://www.finance.cz/zpravy/finance/207327-socialni-davky-v-roce-2009-i-/

 

 

                                                                          

                                                                           

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.03.2009 11:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu