Reforma matematického vzdělání

Text dotazu

Ráda bych se zeptala na reformy matematického vzdělání a počátky moderního školství u nás. děkuji

Odpověď

zasíláme Vám výběr záznamů publikací a článků k dané problematice.Pro vyhledání dalších informací doporučujeme následující online zdroje:
1) databáze Národní knihovny ČR Články... (ANL), dostupné na
http://sigma.nkp.cz/F
2) pedagogická bibliografická databáze (PBD) Národní pedagogické knihovny
Komenského, dostupné na http://www.npkk.cz/npkk/databaze.php

Reformy matematického vzdělávání
1) Publikace z fondu SVK PK - výběr
Signatura: 391A43191-1
Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900-1945. I. díl, Vznik a vývoj jednotlivých typů škol a jejich osnov matematiky / Jiří Potůček. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. -- 50 s.
ISBN 80-7020-036-7

Signatura: 391A43164
Analytická geometrie na českých středních školách po roce 1849 / Miroslav Lávička. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. -- 100 s.
ISBN 80-7020-055-5

2) Publikace z fondu MZK - výběr
Základní hlediska reformy vyučování elementární matematice / Josef Trajer. – [Praha : ZOUHŠ, 1944]. – 15, 39 s. – ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

3) Článek na ukázku pouze jeden
Reforma československé střední školy z 30.let 20.století / Jiří Potůček
In: Učitel matematiky. -- Roč. 5, č. 1 (1996/97), s. 26-30
Resumé: Školská reforma z let 1930-1937 byla vyvrcholením reformních snah v českých zemích. Příprava návrhu reformy středních škol a její realizace. Struktura středního školství v předválečném Československu. Výuka matematiky na středních školách.

Moderní školství – publikace z fondu SVK PK – výběr

Signatura: 31B12952
Moderní pedagogika / Jan Průcha. -- 3., přeprac. a aktualiz. vyd.. -- Praha : Portál, 2005. -- 481 s. : il. ; 23 cm
ISBN 80-7367-047-X (brož.) : Kč 465,00

Signatura: 9212919
Principy moderního vyučování / Jaromír Kopecký. – Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1968. – 129 s.

Pokud byste měla zájem o rešeršní služby naší knihovny, potřebné informace včetně odkazů na tiskopis žádosti a ceník této placené služby najdete na http://www.svkpl.cz/bis2.htm

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

19.12.2007 09:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu