Referenční služby

Text dotazu

Dobrý den, dočetla jsem se, že od začátku 90. let se jako ekvivalent k dříve používanému pojmu bibliograficko-informační služby používá nově pojem referenční služby. Zajímalo by mě: - zda je pojem BIS dnes již zcela zastaralý a nevhodný asociující dobu do konce 80. let, - či se paralelně mohou používat oba pojmy jako synonyma - nebo je pojem BIS sice ještě občas používán, ale toto používání je již na ústupu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, termíny jsou stále považovány za významově ekvivalentní, norma uvádí jako první termín bibliograficko-iformační služba - v singuláru (viz báze KTD: http://sigma.nkp.cz/F). V současnosti se ale s naprostou převahou užívá termín referenční služby (v množném čísle), termín BIS se prakticky neužívá. Důvod zřejmě naní nijak politický, ale jednak je termín RS kratší a pohodlnější, jednak je bližší anglickému ekvivalenru, a tudíž vhodnější pro mezinárodní komunikaci. Termín BIS je teoreticky možné použít, prakticky se s tím nesetkáváme, a skutečně se pojí spíše s odkazem k minulosti. Posun ale není nijak ideologický, jde o změny v samotné náplni a pojetí referenčních služeb - zejména v souvislosti s rozvojem elektronických médií.
Pokud víme, většina českých knihoven používá termín referenční služby. Kromě toho se s postupem času také rozšiřuje rozsah referenčních služeb vzhledem k tomu, co uvádí norma (viz výklad termínu v bázi KTD). Naše oddělení například, právě v rámci služby, kterou využíváte, odpovídá v určitém rozsahu i na věcné dotazy. Základem ovšem zůstává práce s prameny a zdroji.
Tak lze zhruba odpovědět na základě praktických zkušeností a komunikace s dalšími knihovnami.
Pokud byste ještě chtěla konzultovat věc po teoretičtější stránce, můžete se obrátit na kolegyně z Knihovnického institutu: kkl@nkp.cz.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2008 16:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu