referenční a citační manažer

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli existuje nějaký
rozdíl mezi referenčním a citačním manažerem, nebo jestli je to jedno a to
samé. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV, dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ ) , která patří mezi základní zdroje výkladových informací z tohoto oboru, bohužel neobsahuje ani jedno z hesel "referenční manažer" nebo "citační manažer". Vycházeli jsme tak z volně dostupných článků a informací dostupných na internetu Domníváme se, že citační a referenční manažer je skutečně jedno a totéž, občas se také setkáváme s pojmem "bibliografický manažer".

Tyto nadstavbové nástroje umožňují komfortní a efektivní práci s vyhledanými dokumenty, respektive jejich citacemi (proto se setkáváme s označením "citační"). Kromě vytváření personálních bibliografií či vytváření soupisu materiálu, který bude uživatel potřebovat, dokáží některé manažery také pracovat na úrovni plných textů.

 

Popisem bibliografických/citačních/referenčních manažerů se zabývají např.

následující články, ve kterých můžete také sledovat, jak se využití těchto pojmů vzájemně překrývá:

* Článek v časopise Ikaros o technologii SFX v souvislosti s bibliografickými manažery - http://www.ikaros.cz/spoluprace-technologie-sfx-s-bibliografickymi-manazery

* Článek v časopise Ikaros o citačním manažeru Bibliographix - http://www.ikaros.cz/bibliographix-nejen-citacni-manazer 

* Článek o bibliografických manažerech na portálu Infogram      -

http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173

* Stručný popis referenčních manažerů -

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Referen%C4%8Dn%C3%AD_mana%C5%BEery

 

Označení programů jako "referenční manažer":

* Zotero, Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy - http://pez.cuni.cz/prehled/odkazy.php?lang=cs

* RefWorks, VUT Brno - http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam-databazi

* EndNote, VŠCHT - http://ich.vscht.cz/pres/endnote/

 

Označení programů jako "citační manažer":

* Zotero, Technická univerzita Liberec - http://www.kch.tul.cz/materialy/zotero

* EndNote, Moravská zemská knihovna Brno - http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citacni-manager-endnote

 

Používání jednotlivých pojmů není ustálené, jednotlivé knihovny a další informační instituce využívají různé termíny pro označení téhož. I z tohoto důvodu se domníváme, že termíny se co do vlastního obsahu neliší. Pokud byste chtěla odpověď upřesnit, s dotazem se můžete také obrátit na kolegy z Knihovnické literatury, kontaktní e-mailová adresa je kkl@nkp.cz.

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2012 09:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu