ředitel Národní a Universitní knihovny (1952)

Text dotazu

Dovoluji si Vás požádat o pomoc, snažím se zjistit kdo byl ředitelem Národní a universitní knihovny dne 22.4.1952. Informaci potřebuji pro bádání v oblasti tehdejších svozů fondů a pro doplnění údajů z archiválií Státního úřadu pro věci církevní. Děkuji.

Odpověď

Věc je složitější z toho důvodu, že od r. 1949 se oddělila Národní knihovna od dosavadní Univerzitní a národní knihovny, byla samostatnou institucí, ale rozdělení nebylo dáno zákonem, takže ani nebyl uzákoněn nový název Univerzitní knihovny (která se tak ale fakticky nazývala). Ředitelem Univerzitní knihovny byl od r. 1949 Václav Čejchan (1904-1973). Od r. 1954 byl ředitelem UK Jan Petrmichl  (který byl mimoto ředitelem Národní knihovny od r. 1949 do r. 1955).
Pokud jde o svozy, ty příslušely pod Univerzitní knihovnu, jejímž ředitelem v r. 1952 byl V. Čejchan. Národní knihovna měla funkci knižního archivu a zpracovávala národní bibliografii, UK fungovala jako hlavní vědecká knihovna s řadou dalších funkcí.

Prameny:

Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od prvotisků do konce 19. století / editorka Vlasta Faltysová. -- 1. vyd.. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. -- 342 s. : il. ; 27 cm ISBN 80-7050-456-0 (brož).

Kamil Groh, Univerzitní knihovna v lidově demokratické ČSR. In:
Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1956. Praha 1958, s. 7-27.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2007 15:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu