rasismus

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vědět, jaké jsou Země s projevy rasismu. Děkuji!

Odpověď

Dobrý den, obáváme se, že Váš dotaz je natolik obecný, že se obáváme, že na něj neexistuje uspokojivá odpověď.
S rasismem a jeho projevy se můžeme setkat v podstatě v jakékoli podobě.
Naše společnost měla a bylo by bláhové tvrdit, že již nemá, vědecky nepodložené představy založené na předpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti různých ras. Projevy rasismu jsou často zaměřené proti izolované menšině se zřetelnými fyzickými, jazykovými, kulturními či náboženskými znaky. Můžeme se setkat s urážkami, slovním napadením až fyzickým násilím proti daným skupinám či jednotlivcům. Nelze říci, že v daném státě převládají slovní urážky či naopak násilí páchané na menšinách.

Existují samozřejmě historicky doložené až krajní projevy rasismu v jednotlivých státech. Jednalo se například o segregační zákony a omezení volebního práva černošského obyvatelstva amerického Jihu, které učinily z Afroameričanů občany nižšího řádu bez ohledu na ústavní dodatky, které jim zajišťovaly stejná práva. Byla využívána extrémní rasistická propaganda, která ve své podstatě nesloužila k ničemu jinému než ospravedlnění lynčování.
Do mnohem extrémnější a hrozivější podoby byla dovedena rasistická ideologie v nacistickém Německu. Zatímco běsnící dav v Americe zavraždil "několik"
černochů, aby si získal respekt, teprve Hitler se pokusil vyhladit celou etnickou skupinu. Projevy Hitlerova počínání tu netřeba popisovat, tomuto tematu se věnují jak školní učebnice dějepisu, tak publikace přímo tomuto věnované.
Jediný rasistický režim, který přežil i studenou válku, byl režim jihoafrický, který se ujal moci s nástupem apartheidu roku 1948. Byly vydány zákony zakazující veškeré sňatky a vztahy mezi "rozdílnými skupinami obyvatelstva", požadovaly oddělené obytné čtvrti pro osoby smíšeného původu i pro Afričany. 
Tyto režimy založené na biologickém rasismu či jeho kulturním ekvivalentu patří již naštěstí minulosti.

Přesto se s projevy rasismu setkáváme dodnes, přestože je často zakázán zákony. V některých zemích je za rasismus považováno i bezdůvodné nepřátelství a diskriminace, např. ve Francii se takto označují předsudky založené na věku, pohlaví či sexuální orientaci. Takzvaný "nový rasismus", který existuje mimo jiné v USA, Velké Británii či Francii, vychází z rozdílů daných kulturou a nikoli genetickým vybavením. Rovněž antisemitský rasismus je stále živý, bez Internetu lze najít spoustu protižidovských článků a titulů, na zdech synagog se objevují hákové kříže a židovské hřbitovy jsou znesvěcovány. To vše bez ohledu na holocaust a vznik Izraele.
Jako další příklady spíše kulturního utlačování lze uvést irské katolíky v Severním Irsku, severoafrické muslimy ve Francii, Turky v Německu, budhisty v Čínou ovládaném Tibetu, atd, atd.

Další zajímavé informace a poznatky můžete nalézt např. v náledujících publikacích:

WOLF, Josef. Člověk a jeho svět. II., Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. 1. vyd.. Praha : Karolinum, 2000. 223 s. ISBN 80-246-0099-4.

KAMÍN, Tomáš; MACHALOVÁ, Tatiana. Kritika rasy a rasismu / Tomáš Kamín, Tatiana Machalová. 1. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 173 s. ISBN 80-210-3275-8.

SALAJKA, Milan. Rasy a rasismus ve světě. Praha : Lidová demokracie, 1967. 70, [3] s.

DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. Vyd. 1.. Praha : Policejní akademie České republiky, 2005. 114 s. ISBN 80-7251-204-8.

MACLEANOVÁ, Nancy. Pod maskou ušlechtilosti : Ku-klux-klan po první světové válce. Přeložila Marie Jungmannová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB/art, 2007. 357 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7381-105-1.

Většinou v menšině : bulletin. [Praha] : Člověk v tísni - společnost při ČT, [2003?].  10 s. ISBN 80-239-1388-3 .

Dokumenty dohledáte a pokud jste čtenářem NK ČR můžete si je objednat v online katalogu NKC na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . V katalozích na této adrese (zajímavé odkazy jsou také v článkové databázi ANL) lze dohledat jiné publikace, stačí zadat např. klíčové slovo rasismus, apod.

Použitá literatura:
FREDRICKSON, George M. Rasismus : stručná historie. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB art, 2003. 157 s. ISBN 80-7341-124-5

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Vyd. 1.. Praha : Nakladatelský dům OP, 1996-. 4 sv. ISBN 80-85841-17-7 (soubor : váz.)

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2008 11:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu