Raný středověk v západních Čechách

Text dotazu

Dobrý den, jak vypadal raný středověk v západních Čechách? Jaká je k tomuto tématu literatura?

Odpověď

Dobrý den,
kniha, která by pojednávala pouze o raném středověku v západních Čechách, dosud nebyla vydána. Informačně přínosné by ovšem pro Vás mohly být následujíc tituly:

* JÍLEK, Tomáš. Kapitoly z historie západních Čech: od pravěku do současnosti. V Plzni: Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. 88 s. Edice Univerzity třetího věku. ISBN 978-80-7043-910-4.

* VAŘEKA, Pavel a kol. Středověká krajina na střední Úslavě I. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009. 180 s. ISBN 978-80-87170-04-5.

* ŠIROKÝ, R., ed. et al. Střepy, kosti, zdi...: nejnovější objevy středověké archeologie v západních Čechách (1992-1997): průvodce výstavou 23.8.-6.9.1998 v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 1998. 30 s. ISBN 80-85125-99-4.

* VELÍMSKÝ, Tomáš. Trans montes, ad fontes!: (přes hory, k pramenům!): k roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1998. 148 s. ISBN 80-901828-3-6.

* SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a FIKRLE, Marek. Raně středověká řadová pohřebiště v Plzeňském kraji = Frühmittelalterliche Reihengräberfelder in Pilsner Region. Vyd. 1. Plzeň: Petr Mikota, 2011. 138 s. Raně středověká pohřebiště v západních Čechách = Frühmittelalterliche Gräberfelder in Westböhmen; 1. ISBN 978-80-87170-18-2.

sborníky:
* Minulostí Západočeského kraje: [sborník]. Plzeň: Krajské nakladatelství, [1962]- . ISSN 0544-3830.
* Západočeský historický sborník. Plzeň: Státní oblastní archiv, 1995- .

Obecné publikace o raném středověku:
*  TUREK, Rudolf. Čechy v raném středověku. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1982. 251 s.
* Raný středověk: 907-1154. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2009. 192 s., [7] s. barev. obr. příl. Ilustrované dějiny světa. ISBN 978-80-7406-078-6.

Další vhodnou literaturu k tématu můžete dohledat v níže uvedených katalozích a databázích:
* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
* Naskenované katalogy NK ČR: http://katif.nkp.cz
* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc
* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz
* Databáze Historického ústavu AV ČR : http://biblio.hiu.cas.cz/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2013 11:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu