Rajonizace

Text dotazu

Co je to rajonizace zemědělské půdy?

Odpověď

Rajonizace zemědělské půdy je kategorizace výrobních oblastí z hlediska vhodnosti pro specifikaci zemědělského využití na základě přírodních podmínek.
Zdroj: Základní agrotechnika a herbologie (přednášky České zemědělské university Praha) http://www.unium.cz/materialy/czu/fappz/prednasky-m14213-p1.html
Další informace můžete nalézt v odkazech:
Z e m ě d ě l s k é   s o u s t a v y
1.4. Rajonizace zemědělské výroby...........................................................str. 29
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_XL71AdBim4J:www.dalkari.xf.cz/opr/Fytoins5.rtf+rajonizace+zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9&cd=17&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
Při stanovení struktury plodin a struktury zemědělské soustavy v daném krajinném prostoru je třeba přihlížet nejen k povaze a jakosti půd ( = půdní typy, půdní druhy, geologicko-petrografický substrát, přirozená úrodnost půdy aj.), ale i k podnebí (klimatu) a ke všem ostatním přírodním podmínkám - ke svažitosti půd, nadmořské výšce apod.
Tato kritéria jsou zahrnuta v tzv. rajonizaci zemědělské výroby, tj. třídění územírepubliky do výrobních typu, výrobních oblastí, podoblastí (Rajonizace zemědělské výroby -1960):
Nejdříve šlo v rajonizaci o rozdělení území do 4 výrobních typu (kukuřičný, řepařský, bramborářský a horský) s podtypy dělenými podle půdních druhu. V této klasifikaci byly určeny i zóny vhodnosti pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat;
V současné době byla tato klasifikace (od 1.1. 1989) zcela přetvořena do pětizemědělských výrobních oblastí (kukuřičná, řepařská, obilnářská, bramborářská a pícninářská). Každá se 4 až 6 podoblastmi a tzv. produkčními třídami zemědělské půdy a z nich odvozených produkčních skupin podniku. Na základě bonitace půd z r. 1971 bylo celkem vyčleněno 42 bonitních tříd. Tato nová klasifikace slouží i vyměřování zemědělské daně, event. i k diferenčním příplatkům (dotacím).
ZEMĚDĚLSKÉ SOUSTAVY V MINULOSTI, DNES A V BUDOUCNU …  str.2
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fH1QVreBnu8J:www.agris.cz/etc/textforwarder.php%3FiType%3D2%26iId%3D152432%26PHPSESSID%3Da3+rajonizace+zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShWs_ZdyhopIjHsB3eReIHEuQV49ibuG5v354ldDT8FO-dIk5o_2309TQe1xsyYu3mdr1BDYKub5mnuC0_ePS8a-GQKpRilB-g19-5grEL6yhotL8kh4EdWYPRqaX1ml9AnWTvK&sig=AHIEtbTKe5jVKgW6jAR2_8WL6055iIkkOw
Geografie zemědělství
http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch14.html
historie rajonizace zemědělské výroby
Rajonizace zemědělské výroby v ČR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://www.agrokrom.cz/texty/metodiky/radce_hospodare/radce_klimaticke_podminky_cr.pdf

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 07:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu