rafinace rostlinných olejů

Text dotazu

prosím o doporučení na příslušné publikace, články: 1)používané postupy rafinace rostlinných olejů (zejména olivového), jejich chemické složení před a po rafinaci 2)stanovení nízkomolekulárních fenolů v rostlinném oleji.

Odpověď

Dobrý den, fondu NK ČR Vám můžeme doporučit např. následující publikace, další si můžete vyhledat z Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):
* KADLEC, Pavel. Technologie potravin II. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. s. 85-128. ISBN 80-7080-510-2.
* HRABĚ, Jan ; BUŇKA, František ; HOZA, Ignác. Technologie výroby potravin rostlinného původu : pro kombinované studium.  Zlín : Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně, 2007. s. 108-120. ISBN 978-80-7318-520-6.  
* ODSTRČIL, Jaroslav ; ODSTRČILOVÁ, Milada. Chemie potravin. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. s. 55-71. ISBN 80-7013-435-6.
* PELIKÁN, Miloš. Zpracování obilovin a olejnin. V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. s. 124-147. ISBN 80-7157-525-9.
* Chemie potravin. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1991. 142 s. ISBN 80-7080-097-6.

Na internetu jsme nalezli tyto stránky:
* http://ekonomika.idnes.cz/test.asp?r=test&c=A020709_091833_test_jan
* http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1000546&docType=ART&nid=11327
* http://www.vagabondo.cz/olivy/olivy_olej.htm
* http://kalch.upce.cz/add_on/potech5.pdf
* http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=418&ch=13&typ=1&val=43828
* http://www.springerlink.com/content/64gn6l8k23008851/
* http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1383586605002534

Další dokumenty můžete nalézt v databázích odborných knihoven:
* Česká zemědělská a potravinářská bibliografie -
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02
* katalog Zemědělské a potravinářské knihovny - http://aleph.uzpi.cz/F/?func=find-b-0&local_base=uzpi
* katalog Vysoké školy chemicko-technologické - http://libnew.vscht.cz/F

Specializované knihovny mají také přístup k řadě zahraničních zdrojů, přehled databází dostupný v Zemědělské a potravinářské knihovně je uveden na http://www.knihovna.uzpi.cz/default.asp?ids=0&ch=164&typ=1&val=33972,
obdobný seznam najdete i na stránkách knihovny VŠCHT - http://knihovna.vscht.cz/databaze-seznam_cze.html. Seznam licencovaných zdrojů dostupných v NK ČR je uveden na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3, uživatelé NK ČR, kteří mají platný čtenářský průkaz, mohou většinu těchto databází využívat i mimo knihovnu prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm). Doporučit Vám můžeme např. databáze ScienceDirect nebo SpringerLINK.

Pro vyhledání zahraniční literatury je možné využít např. tyto volné zdroje:
* volně dostupná část souborného katalogu WorldCat - http://www.worldcat.org
* portál Karlsruher Virtueller Katalog - http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html
* Google Scholar - http://scholar.google.com.

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2009 14:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu