radiony

Text dotazu

Co jsou to "radiony"?

Odpověď

Dobrý den,

Bohužel se nám nepodařilo vyhledat co znamená pojem radiony. Jediný záznam, který jsme našli je malá zmínka na anglické wikipedii. Viz odkazy níže. Z těchto odkazů vyplývá, že je tento pojem spojen se skalárním polem a více dimenzionálním časoprostorem. Jinak je možné radion označit také jako graviscalar. Bohužel se nám tyto informace nepodařilo potvrdit v žádné literatuře, kterou máme k tomuto tématu dostupnou.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Graviscalar

* http://en.wiktionary.org/wiki/radion

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Skal%C3%A1rn%C3%AD_pole

Doporučujeme obrátit se na knihovnu matematicko-fyzikální fakulty UK, která je také zapojena do naší služby ptejte se knihovny a která bude mít ve svém fondu více literatury k tomuto tématu, email, pro příjem dotazů je: ptejteseknihovny@knihovna.mff.cuni.cz.

Prohledávané zdroje:

* Svoboda, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2005. 531 s., [12] obr. barev. příl. ISBN 80-7196-307-0.

* Setox, Martin. Alternativní věda o éteru. České Budějovice: Nová Forma, 2010. 453 s. ISBN 978-80-7453-000-5.

* Rippl, Jiří. Cosmon: kontinuum, ve kterém žijeme: matematicko-fyzikální výklad podstaty fyzikálních zákonů. Praha: GP-Servis Press, ©2010. 231 s. ISBN 978-80-254-6607-0.

* Novotný, Dušan. Elektromagnetické pole. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7044-988-2.

* Zeman, Antonín. Fyzikální geodezie. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2010. 188 s. ISBN 978-80-01-04599-2.

* online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2014 10:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu