Radikální listy

Text dotazu

Dobrý den,
poptřebovala bych zjistit historii týdeníku Radikální listy (19. století). Nedaří se mi k tomu najít dostupná literatura, mohli byste mi, prosím, poradit?
Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

 

podle  knihy Dějiny žurnalistiky, s. 200-201 (M.Beránková. Praha : Nakladatelství Novinář, 1981) :

se počátkem devadesátých let 19.st.  začaly v českých zemích projevovat radikální, nacionální a demokratické nálady mezi mládeží, především mezi studenty. Činnost pokrokářů se soustředila jednak na pořádání  protirakouských a protiklerikálních demonstrací, na spolkovou práci a vydávání časopisů. Prvním tiskovým reprezentantem hnutí byl Časopis českého studentstva vydávaný od května 1889 do prosince 1892. Po jeho zániku začal vycházet pokrokářský týdeník Neodvislost a revue Nové proudy. Skupinu dělníků v tomto hnutí reprezentoval krátký čas čtrnáctideník Pokrokové listy. Hnutí pokrokářů začalo dostávat stále více protirakouský charakter a na podzim roku 1893 vláda proti němu tvrdě zakročila. Přední představitelé byli zatčeni, v Čechách byly rozpuštěny politické kluby a zastaveny pokrokářské časopisy. Po odpykání trestů se pokrokáři v druhé polovině devadesátých let vrátili do českého politického života. Jedna skupina však přešla k sociální demokracii a vydávali časopis pro dělnickou mládež Naše snaha. Druhá skupiny se osamostatnila a v dubnu 1897 vytvořila Radikálně pokrokovou stranu. Tiskovým orgánem Radikálně pokrokové strany se stal časopis Samostatnost. Zbytek pokrokářů, soustředěný kolem A. Rašína, K.S. Sokola a J. Preisse sympatizoval s mladočeskou politikou a teprve v roce 1899 vytvořil samostatnou politickou stranu - Radikálně státoprávní. Jejím tiskovým orgánem byly Radikální listy.

 

Podle záznamů v bázi NKC Národní knihovny, ,http://www.nkp.cz,  vycházel dělnický list Radikální listy od roku 1894 do roku 1908. Před tímto datem vycházely jako Nezávislé listy.

https://aleph.nkp.cz/F/QBBICV56BBCBLFEKSXD8UD64A8PBXNUTCBQJXRP1BSNNNHLE2J-42958?func=full-set-set&set_number=172211&set_entry=000002&format=999.

 

Docházelo k častým změnám vydavatele a také periodicity. V roce 1894 vycházely 3x měsíčně, později 1x-2x  týdně, jako nakladatel a vydavatel je uváděn Josef Belžán, Kolín.

Uvádíme popis periodika podle záznamu Středočeské vědecké knihovny v Kladně https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0359226-Radikalni-listy/https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0359226-Radikalni-listy/.

               

Pokud jde o literaturu doporučujeme následující :

-Štorkán, Karel. K některým otázkám českého dělnického tisku: Určeno pro posluchače fak. filologické - katedry novinářství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1959. 213 s. Učební texty vysokých škol.

-BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.

-BERÁNKOVÁ, Milena. Český buržoasní tisk v druhé polovině 19. století. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 143 s. Učební texty vysokých škol.

-KLIMEŠ, Vladimír, ed. Čítanka k dějinám českého a slovenského novinářství: Určeno pro posl. Institutu osv. a novinářství Karlovy univ. v Praze. Část 1. 2., opr. a dopln. vyd. Praha: SPN, 1964. 246 s. Učební texty vys. škol.

-JÍLEK, Viktor. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do r. 1945. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 139 s. Studijní texty pro distanční studium. ISBN 80-244-0576-8.

 

-Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k dějinám českého tisku na území České republiky: Státní ústřední archiv v Praze - Archivní areál Chodovec 12. listopad - 15. prosinec 2002. [Praha: Státní ústřední archiv, 2002]. 99 s. ISBN 80-86712-07-9.

-BERÁNKOVÁ, Milena. Přehled českého tisku v druhé polovině 19. století: Určeno pro posl. fak. sociálních věd a publicistiky. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1970. 164 s. Učební texty vys. škol / SPN.

-Zápas o Radikální listy na valné hromadě Vydavatelského družstva "Neodvislost" v Praze s řečí býv. chefredaktora Radikálních listů Ant. Hajna: příspěvek k historii radikálně-pokrokového směru. V Praze: Uspořádáním a nákladem čas. "Ruch", 1897. 16 s.

-SOBOTKA, Antonín et al. České státní právo: cyklus přednášek pořádaný klubem strany státoprávní pro království České. V Praze: Radikální listy, 1904. 96 s.

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.04.2019 20:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu