Původu slova Klíše a záměrné porušení gramatické shody v rodě

Text dotazu

Dobrý den, prosím o zjištění původu slova Klíše, čtvrti v Ústí nad Labem a na to, proč se říká "kluku nešikovná, hloupá...", tj. s adjektivem ženského rodu. Já se domnívám, že uvedený tvar není tak jednoznačný jako "hloupý/hloupej kluku".

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

název části města Ústí nad Labem - Klíše byl původně Kliš. Slovo vzniklo odvozením pomocí přivlastňovací přípony -jƄ z osobního jména Klich. Jednalo se tedy o Klichův dvůr (či potok). Jméno přešlo v 16. století do rodu ženského (ta Klíš). Později se začalo psát ve tvaru Klíše. Již nejstarší doklady svědčí o tom, že jméno Klíš bylo přejato z němčiny. Osobní jméno Klich bylo domáckou podobou osobního jména Kliment (z lat.  clement = vlídný, milostný, laskavý, mírný ).

 

Historii čtvrti stručně přibližuje internetová stránka:  http://www.usti-nl.cz/dejiny/obce/ul-9-6.htm

 

V případě slovního spojení "kluk líná, hloupá" apod. se jedná o záměrné porušení gramatické shody v rodě. Porušování této shody v souvislosti s citovým zabarvením použitých výrazů přibližuje např. článek: http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/106203/B_Philosophica_09-1962-1_5.pdf

 

V případě zájmu o další či přesnější vysvětlení dané problematiky se můžete obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/

 

Použitá literatura:

* PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2, CH-L. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1949.

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Academia, 2010. 783 s. ISBN 978-80-200-1888-5.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2014 08:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu