Původ slova úvoz

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se zeptal na původ slova úvoz. Je to od slova vůz, vozit či od
jiného?
Může se řici pouze úvozová cesta nebo i úvozová pěšina?

Odpověď

Dobrý den,
v Etymologickém slovníku jazyka českého se uvádí: "úvoz - hluboká cesta, asi z pojetí, že častým ježděním (ale hlavně vymletím za prudkých dešťů) vniklo se v hloubku, do hloubku (dnes lidu už nejasné, proto je východočesky, chodsky - souvoz, moravsky - súvoz, jihočesky - vejvoz)." Praslovanský tvar "vezti" byl odvozen z indoevropského základu vegh- (jeti, dopraviti vozem).
Běžné je spojení "úvozová cesta". Spojení "úvozová pěšina" je ovšem v literatuře taktéž užíváno. Příkladem může být úryvek z knihy Cizinec E.Hostovského dostupný v Databázi heslářů Ústavu pro jazyk český AV ČR:
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php (do vyhledávání zadáte slovo "úvozový").

Použitá literatura:
* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.ISBN 80-7106-242-1.
* HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2010 10:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu