Původ slova "páně"

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak vznikl přivlastňovací tvar "páně" (např. ve spojení léta Páně)a zda je toto slovo izolované, nebo se podobné tvary v minulosti tvořily pravidelně.
Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Malý staročeský slovník podává výklad slova páň, páňě takto:

páň, páně (přivlastňovací přídavné jméno, jmenný tvar) páně, pánův: jest-liť páně dědina, člověk jest boží; boží, Páně

Pramen: BĚLIČ, Jaromír – KAMIŠ, Adolf – KUČERA, Karel: Malý staročeský slovník. 1. Vyd. SPN Praha 1979.

Další podrobnější výklad slova nedokážeme stručně interpretovat, proto doporučujeme prostudovat slovníková hesla z těchto publikací:

GEBAUER, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, díl III, tvarosloví, I. skloňování. 2. vyd. Praha, NČSAV, 1960.

PETR, Jan – NĚMEC, Igor. Staročeský slovník. Paběničský - pravý. Praha, Academia, 1996.   

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

06.03.2014 13:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu