původ slova nevyzpytatelný

Text dotazu

Hezký den,
zajímal by mě původ slova "nevyzpytatelný".
Hledal jsem v různých obměnách po internetu, v etymologickém slovníku profesora Šmilauera, ve Slovníku spisovné češtiny, ale původu se dopátrat nemohu.
A jakou spojitost má to slovo se slovem "zpytovat"?

Odpověď

Dobrý den,

slova nevyzpytatelný, zpytovat -  souvisí s: ptáti se (ze staročeského ptáti prosit). Od praslovanského základu p't-, zdlouženo na pyt- ( § 9 od str. 17 se týká praslovanského dloužení);  (srov. zpytovati), souvisí s řec. Peuthomai, pynthanomai tážu se

Zdroj: HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1967.

Nevyzpytatelný - zřídka nevyzpytný = koho, co nelze vyzpytovat, vyzkoumat; nevyzpytatelný člověk, nevyzpytatelné tajemství

Zpyt, -u, maskulinum; na zpyt = na zvědy (v knize Sokola-Tůmy); zpytač,  -e, maskulinum = zvěd (použil Palacký); zpyták, -a, maskulinum = inspektor (školní hantýrka); zpytatel/ zpytatelka = badatel (v textech Durycha, Kollára, Halase); = zkoumatel (nábož.);

Zpytavý , -vě, -vost = zkoumavý (pohled,...) zpytba, ženský rod = zpytování, bádání (autor Kosina)

Zpytovati = zkoumat (hříchy, svědomí); složený dokonavé sloveso pro- koho = prozkoumat, důkladně poznat; vy= co = vyzkoumat ( v díle použil A. Jirásek.); zpytovávati, opakovací sloveso

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

S dotazem se můžete také obrátit na Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2013 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu