původ slova fujtajbl

Text dotazu

prosím o informace jak vzniklo slovo fujtajbl, jeho původ a co tohle slovo doopravdy znamená děkuji

Odpověď

Dobrý den, slovo, fujtajbl někdy psáno rozděleně fuj tajbl, s tím, že druhá část má také podobu tajxl, tajfl, je jak patrno složenina. První část - fuj je citoslovce odporu a je onomatopoického původu, tedy vzniklo ustálením méně určitého zvuku, který má vyjádřit odpor, např. odfrknutí. V řadě jazyků se objevuje podobný výraz. Slovo tajbl je z německého Teufel=ďábel (a to stejně jako české ďábel z latinského diabolus, to z řeckého diabolos, což doslova znamená pomlouvač (Boha).

Prameny:

Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 4. vyd.. -- Praha : SPN, 1992. -- 483 s. ; 21 cm

Český etymologický slovník / Jiří Rejzek. -- Vyd. 1.. -- Voznice : Leda, 2001. -- 752 s. ; 22 cm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2009 17:28

Tomáš píše:
Pátek 05.03.2021 14:39
K kontextu vysvětlení významu diabolos jako pomlouvač Boha bude diskobolos pomlouvač či stěžovatel na meziobratlové ploténky?
PSK - admin píše:
Středa 10.03.2021 10:00
Dobrý den,

takových "diskobolů" by mezi námi byla asi spousta. Diskobolos však doslova znamená metač, vrhač disku, diskař. Výraz má původ v řeckém "dískos" a "ballō", viz níže:

1) Disk - plochý kotouč (k házení), diskař, diskařský. Z latinského "discus", z řeckého "dískos" téhož významu. Novější významy z anglického "disk, disc" = kotouč, talíř, gramofonová deska.
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. S. 135. ISBN 80-85927-85-3. Dostupné také z (pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/[…]/uuid:e448dff0-446e-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

Disk (z řec.) — plochý kotouč, původně sportovní řecké nářadí pro vrh (slavná socha "Diskobolos“ — vrhač disku), přeneseně vůbec kotouč, kulatý střed (např. plného automobilového kola a p.).
Zdroj: TAUŠ, Karel. Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. Blansko: K. Jelínek, 1946. S. 147. Dostupné také z (pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/[…]/uuid:b7c7d9d1-62cf-4e0c-968f-8e9178876a86

2) balistika ‘nauka o pohybu vržených těles’, balistický, balistik. Novotvar 19. st. k lat. ballista ‘vrhač kamení, obléhací stroj’ z řeckého ballistis téhož významu, a to od řeckého ballízō ‘vrhám, metám’ od bállō téhož významu. Srov. diskobolos, parabola, ďábel.
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. S. 68. ISBN 80-85927-85-3. Dostupné také z (pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/[…]/uuid:cfd19df0-446e-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

Cizí slovní základ: BAL- 1. řec. ballò, ballidzö vrhám (střely): balistika a) střída bol- § 12: diskobolos řecký vrhač disku: amfibol; embolie, katabolismus, metabolismus; parabola (hyber-); symbol; ďábel
Zdroj: HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. S. 34. ISBN 80-04-23715-0. Dostupné také z (pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/[…]/uuid:0a4460b0-fdb8-11e3-a680-5ef3fc9bb22f

Pro srovnání doplňujeme také vysvětlení původu slova ďábel:

Ďábel, ďábelský - z latinského "diabolus", z řeckého "diábolos", vlastně "rozkolník, pomlouvač". Od "diabállō" - rozdvojuji, pomlouvám, klamu; z "dia-" a "bállō" = házím, střílím, zasazuji.
Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. s. 121. ISBN 80-85927-85-3. Dostupné také z (pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/[…]/uuid:e052c690-446e-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

Další použité zdroje:

* MATĚJČEK, Antonín. Dějepis umění, Díl první: Umění doby předdějinné a starého věku. Praha: Jan Štenc, 1922. sv. Díl první S. 114. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:1bc80170-37dd-11e4-a8ab-001018b5eb5c

* KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. S. 125. ISBN 80-7235-272-5. Dostupné také z (pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/[…]/uuid:7d3b62ad-14ea-43cb-ab65-c41797d66cf6
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu