Původ slova fašismus

Text dotazu

Jak vzniklo slovo fašismus? Jaký je jeho původ?

Odpověď

Dobrý den,

podle knihy "Anatomie fašismu" má slovo fašismus svůj původ v italském výrazu fascio, což doslova znamená svazek nebo otep. Poněkud vzdálenější je odvozenost od latinského slova fasces, jímž se označoval svazek prutů se sekerou uprostřed, který byl u příležitosti veřejných průvodů v Římě nošen před magistrátními úředníky jakožto symbol úřední autority a státní jednoty.

Před rokem 1914 si symboliku římských fasces vesměs přivlastňovala levice.

Marianne, emblematická postava Francouzské republiky, byla v 19.století často zobrazována s fasces v rukou, což mělo naznačit sílu republikánské solidarity namířenou proti odpůrcům Republiky z řad aristokracie a kléru.

Fasces zdobí průčelí budovy oxfordského Sheldonian Theatre (1664-1669), lze je spatřit na Lincolnově památníků ve Washingtonu (1922) a také na čtvrtdolaru Spojených států z ražby roku 1932. Ke konci 19.století užívali italští revolucionáři výrazu fascio jako připomínku na solidaritu oddaných spolubojovníků. Sicilští rolníci, kteří v letech 1893-1894 povstali proti latifundistům, si říkali Fasci Siciliani. Když pak na sklonku roku 1914 skupina levicových nacionalistů, k níž se záhy přidal socialistický vyvrženec Benito Mussoilni, začala usilovat o to, aby Itálie vstoupila do války na straně tehdejších spojenců, zvolila si jméno, jež mělo vyjadřovat jejich zápal i jednomyslnost v agitaci pro vlastní předsevzetí: Fasci Rivoluzionario d´Azione Interventista (Revoluční svaz intervenční akce). Ke konci 1.světové války již Mussolini razil termín fascismo, jímž chtěl vyjádřiž nálady nepočetné skupiny nacionalistických demobilizovaných vojáků a válkychtivých syndikalistických revolucionářů, kterou kolem sebe shromáždil. Ani tehdy ještě Mussolini neměl na slovo fascismo monopol.

Oficiálně se fašismus zrodil v Miláně 23.3.1919. Od této chvíle začal Mussolini nazývat své hnutí Fasci di Combattimento, což přibližně znamená cosi jako "bojová bratrstva".

použitá literatura:

* PAXTON, Robert O. Anatomie fašismu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 8-9. ISBN 978-80-7106-811-2.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 12:00

Anonym píše:
Pondělí 04.05.2015 11:14
je to trochu dobry
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu