Původ slova cesta

Text dotazu

Zajímala by mě etymologie slova cesta. V rámci slovanských jazyků je kromě slovenštiny unikátní.

Odpověď

Dobrý den,

slovo cesta je dle etymologických slovníků praslovanského původu. Ve staroslověnském jazyce zněl termín pro cestu cěsta. Slovo pravděpodobně souvisí se staroslověnským slovesem cěstiti = čistit, uklízet. Cestou tedy byla původně označována dráha, která byla vyčištěna od překážek.  

Použité zdroje

* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. ISBN 80-7106-242-1.
* HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: SPN, 1992. 483 s. Odborné slovníky. ISBN 80-04-23715-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.08.2015 17:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu