původ slov šaty, šatit

Text dotazu

Zajímal by mne etymologický původ výše uvedených slov

Odpověď

Dobrý den,

 

slova šaty a šatit vychází z kořene "šat", z něhož se odvozují další příbuzná slova jako šatstvo, šatník, šátek,...

 

Významově slovo "šat" odkazuje buď na celý oděv, nebo část oděvu.

Slovo "šat" bylo přejato z germánských jazyků. Praslovanské slovo šat(a) je považováno za přejaté z germánského "hétaz", které má pokračování ve středohodnoněmeckém "ház" ve významu oděv, kabát. Dále se ve slovnících odkazuje na germánské "chét" nebo příbuzné řecké slovo "chitón" ve významu plášť.

 

 

 

Použité zdroje

HOLUB, Josef a KOPEČNÝ, František. Etymologický slovník jazyka českého. 3., přeprac. vyd. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952. 575 s.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012. 752 s. ISBN 978-80-7335-296-7.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 866 s. ISBN 978-80-7422-048-7.

HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 527 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.12.2017 22:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu