původ slov porozumění a spokojenost

Text dotazu

Dobrý den,
jak, prosím, vznikala a z jakého původního významu vychází slova porozumění a spokojenost (spokojený)?
Mnohokrát děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

slovo porozumění má základ ve slově rozum, které je všeslovanské a vzniklo z praslovanského  umъ - viz níže:

"rozum, rozumný, rozumový, rozumět, dorozumět se, dorozumění, porozumět, porozumění, srozumitelný, srozumitelnost, vyrozumět, vyrozumění. Všesl. - p. rozum, r. rázum (z csl.), s./ch. räzum, stsl. razumƄ. Psi. *orzumƄ je tvořeno z *orz- (roz-) а *umƄ (viz umět). Předponou roz- je tu vyjádřena rozlišovací schopnost myšlení."

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. s. 548. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6be47370-446f-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

 

"um, umět, umění, umělec, umělecký, umělý, umělost, vyumělkovaný. P., r. um, s./ch. ûm, stsl. umъ Psl. *umъ je pokračováním ie. *au-mo- ‘(smyslové) vnímání’ (B2), nejblíže příbuzné je lit. aumuõ ‘rozum, chápání’ (z ie. *au-men-). Jsou to útvary od ie. *au- ‘smyslově vnímat."

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. s. 690. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:96dc34f0-446f-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

 

 

Druhé  Vámi uvedené slovo, tedy "spokojenost", vzniklo předponami a příponami od slova pokoj:

"pokoj, pokojný, upokojili, spokojili se, uspokojený; dekomposicí předpony po- vzniklo ukojili koho již stč. s týmž významem (u. pána svého nebo otce; nedejte sebe ukojiti rozkoši tělesné; Hus), nč. postv. úkoj a ukájeli, další dekomposicí pak nč. kojili někoho nadějí, klamem apod., a též kojili dítě, pův. uklidňovati napojením (vytlačilo starší termín, jenž je v sic. nadájať, od dojiti), z toho kojenec, kojná, kojitelka. — Po-koj a odvozeniny jsou u všech Slovanů, ale kojili je jen u nás a pol. koić. — č., pol. a rus. znamená pokoj i světnici městského rázu, původně kabinet oddělený, na poschodí nebo v podkroví, kam se uchylovali na odpočinutí, „na pokoj“, aby měli klid. Např. 1388 si jeden farář vymínil „komořici, ... aby tu mohl pokojík svuoj mieti až do svého života“."

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 468. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:69d80d90-df89-11e7-adb0-005056825209

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.08.2020 18:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu