Původ slov a jejich význam

Text dotazu

Dobrý večer,

přicházím s dotazem ohledně devíti slov, u kterých nemám problém najít jejich synonymum, ale jejich původ nebo vznik dohledat nemohu.
Jedná se o tato slova: dekl, lajntuch, morka, cejchy, šnuptychl, babónět, čmák, tumlovat se a štok.

Předem Vám děkuji

Odpověď

Dobrý den,

předkládáme Vám původ významu slov, jak jsou uvedeny v etymologickém slovníku nebo jak jsou zmíněny na internetu, například v diskuzi o nářečí.

  • babónět - z internetové diskuze o hanáckém nářečí se jedná o moravskoslovenské sloveso babonit = hledat něco bez oprávnění tam, kde nemám co hledat, nebo v nesprávný čas např. v noci, a tím budit někoho ze spaní, nebo nemotorně. Píše se zde, že vývoj tohoto slovesa byl složitý - vychází snad od slovesa puditi = plašiti, strašiti, poháněti a také z podst. jméno pud = hrůza. Hláskový vývoj od původního řeckého či latinského kořene. Slovo bylo silně nevlídné, expresívní. Varianty jsou - babúňat, vabúzňat. Ty pak převzala je hanáčtina jako babóňat.

 

  • cejcha - expresivní označení pro velké břicho. Metaforicky je odvozeno z cícha povlak na peřinu, které vychází z rakouského Zieche (Bettzieche) povlak na peřinu. Bežný něm. výraz je Bettüberzug, tj. doslova povlak na polštář.

 

  • čmák - podle mor. nářečí snad kačer. Zde jsme bohužel původ slova nedohledali.

 

  • dekl - poklop, víko. Vychází z německého Deckel a také od Decken krýt, od kterého je odvozeno i slovo deka, tj. přikrývka. To má souvislost i se slovem tóga.

 

  • lajntuch - prostěradlo, viz též laňtuch. Vychází z německého Leintuch, složeného z Lein, tj. len a Tuch, tj.  sukno, šátek. Obdobně jako slovo fěrtoch, tj.  zástěra, které je složeno z vortuoch (nyní Führtuch),  které je složeno z vor. tj.  před a Tuoch, tj. sukno.

 

  • morka - ostravsky krůta, z mor. nářečí. morka jako márnice.

 

  • tumlovat se - spěchat, kvaltovat. Vychází  z něm. tummeln, tj. pospíšit si. Jen pro srovnání, slovo tombola, tj. loterie s věcnými cenami, které vychází z italského tombolare, tj. padat, je také s tímto německým výrazem spojováno jako i s německým taumeln, tj. potácet se.

 

  • šnuptychl - kapesník. Vychází z německého Schnupfen, tj. vtahovat nosem. Výraz Schnupf-tüchel, tj. doslova šátek používaný při rýmě je složením slov Schnupfen a zdrobněliny Tüchel od Tuch šátek, plátno.

 

  • štok - má více významů. Vychází z něm. Stock, tj.  keř, kmen, tyč a hovorově se jím označuje chmelový keř nebo se jím na chmelových brigádách označoval drát, po kterém se chmelový keř pnul. Další pojem vychází z něm. Stock (werk), které je označením pro poschodí, podlaží a je používáno například na Brněnsku.

Použité zdroje

HOLUB, Josef a Stanislav LYER. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. Odborné slovníky. ISBN 80-04-23715-0.

HUGO, Jan. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov. Praha: Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-086-0.

OUŘEDNÍK, Patrik. Šmírbuch jazyka českého: slovník nekonvenční češtiny 1945-1989. 3. dopl. vyd., v Pasece 1. Praha: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-638-X.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.

http://www.odpovedi.cz/[…]/odkud-se-vzalo-slovo-babonat-a-co-znamena

http://lhotky.sweb.cz/slovnik/slovnik.htm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

18.10.2016 20:46

Peter píše:
Úterý 20.11.2018 17:11
Dobrý večer snažím se přijít na to odkud pochází název ulice Ťačevská. Děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Čtvrtek 22.11.2018 10:57
Dobrý den,

obrátili jsme se s dotazem na kronikáře slovenského města Bardejov (světové dědictví UNESCO) (http://www.bardejov.sk/kontakty ), který nám poskytl pohotovou odpověď a v jehož městě se stejnojmenná ulice nachází.
Odpověď jsem si dovolil přepsat do češtiny:
„Název ulice je odvozený od města Ťačevo (Ťačev, Ťačeve, Ťačiv), které se nachází na bývalé Podkarpatské Rusi (dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny) cca 140 km východně od Užhorodu u hranic s Rumunskem. Slovanský název města „Ťačevo“ údajně vznikl uzpůsobením německého názvu Teutschau (Deutschau), což v překladu znamená „Německá paseka“. Toto město, jako i mnoho jiných měst v Uhersku, totiž po tureckém vpádu v letech 1241-1242 osídlili němečtí kolonialisté. S podkarpatským Ťačevem má město Bardejov dodnes partnerské vztahy.“

Další informace o Ťačeve najdete mimo jiné na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4a%C4%8Div
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu