Původ romantismu

Text dotazu

Dobrý den, dohadujeme se s přáteli , kde vznikl Romantismus? Narazili jsme na Německo, Anglii, Francii. Ale nemůžeme se přesně dopídit . Jako , že Evropa mezi dvěma revolucemi, ale zajímá nás stát.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. Starší literárněvědné příručky uvádí, že romantismus jako literární a filozofické hnutí vzniklo koncem 18.století v Německu, a to především v tzv. jenské škole, soustřeďujícího se kolem idealistického filozofa J.G.Fichteho. Hlavní osobností mezi těmito nejstaršími romantiky byl básník Novalis (vl.jménem F.L. von Hardenberg). Ve vrcholném období německé romantiky zaujala vůdčí postavení heidelberská škola (např. Achim von Arnim, bratři Grimmové, E.T.A.Hoffmann). Druhou zemí, kde se romantismus rozvinul do velké šíře a hlouby, byla Anglie jako původní vlast preromantického sentimentalismu. Na počátku nového uměleckého hnutí tu stojí básníci tzv. "jezerní školy" W.Wordsworth, S.T.Coleridge. Vrchol anglického romantismu pak představují G.G.Byron, P.B.Shelley a J.Keats. Do Francie se romantismus dostal z Německa, a to nejprve zásluhou knih Madame de Staël. K nejstarší generaci romantiků patří ve Francii F.A.R.de Chateaubriand a A.de Lamartine.

V novější literatuře jsme již tak exaktně vymezený počátek romantismu nenalezli, nicméně i zde jsou výrazně zmiňovány německé "kořeny" romantismu. Podle knihy G.Schulze je přesné vymezení romantické kultury vůči jiným kulturněhistorickým pojmům obtížné, a to již z toho důvodu, že to, co v očích pozdního 18.století tuto romantickou kulturu tvořilo, nebylo dáno žádnými pevnými úmluvami. Již kolem poloviny století hovořili angličtí kritici jako Richard Hurd či Thomas Warton o romantické literatuře, když měli na mysli rytířské a dobrodružné romány nebo eposy, jimiž Ariosto, Tasso nebo Spencer pokračovali v tradici dvorských rytířských románů středověku. Nicméně zde mělo "romantické" ještě převážně zlehčující smysl. Směrodatnou koncepci a vyjádření posléze romantická kultura nalezla v různých veřejných přednáškách Augusta Wilhelma Schlegela, které mezi lety 1798-1808 přednesl v Jeně, Berlíně a Vídni. Schlegelovy přednášky měly ve své době mimořádný ohlas daleko za hranicemi Německa, výrazně ovlivnily vyhraňování národních romantik, zejména ve Francii, Itálii, Španělsku, Polsku a Rusku. Sám Schlegel žil od roku 1804 čtrnáct let jako společník madame Staël. Zmíněná kniha G.Schulze se romantismu, a to nejen v oblasti literatury, věnuje velmi podrobně. Doporučili bychom Vám ji proto ke studiu v případě, že se o toto období hlouběji zajímáte.

pou

žitá literatura:

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2010 13:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu