Původ příjmení Vaňous

Text dotazu

Zajímali by mě nejstarší záznamy před rokem 1600 na výskyt příjmení Vaňous.
Já jsem zjistil že ve vsi Rybník u Č. Třebové byl kolem roku 1560 Václav Vaňous.
Starší výskyt tohoto příjmení neznám.

Odpověď

Dobrý den,
z našich zdrojů Vám můžeme poskytnout informace o etymologii příjmení Vaňous. Podle knihy "Naše příjmení" bylo příjmení Vaňous odvozeno z osobního jména Václav. Jméno Václav je slovanského původu a znamená "více slavný".
Dále Vás můžeme s pomocí statistik Ministerstva vnitra ČR
(http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d)
informovat o počtu nositelů tohoto jména ke dni 9.5.2007. V České republice žilo k tomuto dni 367 mužů a 407 žen s příjmením Vaňous/Vaňousová.

Určení nejstaršího nositele příjmení je velmi problematické. Čím více se v genealogickém bádání dostáváte do minulosti, tím je písemných materiálů méně. K obtížnosti dohledávání rodové linie před rokem 1600 přispívá i fakt, že příjmení nebyla v této době pevně ustálena.

O vzniku příjmení na českém území se ve výše zmíněné publikaci píše:
"Naše příjmení vznikala během několika století, od 14. do 18. století, nejprve u šlechty, pak měšťanů a svobodných sedláků. Vývoj společnosti a zdokonalování veřejné správy vyžadovaly přesnou evidenci osob: tato potřeba vedla k ustalování příjmení. Po rozmanitých nábězích byla u nás dědičnost a neměnnost příjmení uzákoněna r. 1780. Tehdy také dostali svá příjmení i bezzemci a čeleď. Dnešní grafická podoba příjmení se datuje od poloviny 19.
století, kdy došlo k pravopisné reformě, která je základem moderního českého pravopisu."

Prvním všeobecným soupisem poddaných byla Berní rula (1654) a Soupis poddaných podle víry (1651). Dle rejstříku k těmto dokumentům, který vyšel v roce 2003 (ČERVENÝ, Václav. Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se
nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha : Libri, 2003.), byl v těchto dokumentech zapsán pouze Vaňous, Jan - obec Řetová - Ústí n.
Orlicí, panství Lanškroun - sedlák. 

Příjmení Vaňous se ovšem může vyskytovat i před výše zmíněným datem v lokálních urbářích, gruntovních knihách a dalších dokumentech. Většina těchto materiálů je uložena v oblastních či okresních archivech. Je tedy třeba hledat dostupné dokumenty pro konkrétní kraj, panství, a to v archivech, do kterých tyto písemnosti oblastně spadají. 

* http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0005
* http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0006


Zdroje a literatura:
* MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8.
* http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/
* ŘIČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie : základy rodopisné práce. 1. vyd.
Praha : IŽ, 2000. ISBN 80-240-1080-1.
* MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen.
2., upr. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005. ISBN 80-7185-769-6.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2010 11:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu