Příjmení Valiašková

Text dotazu

Chtěla bych vědět původ a význam příjmení Valiášková.

Odpověď

Dobrý den,

na příjmení Valiašková jsme bohužel nenarazili ani v jednom z výkladových slovníků příjmení.

Nalezli jsme pouze příjmení podobná. Moldanová uvádí ve své knize příjmení Vališ, které vzniklo z osobního jména Valentin.

Stejně tak Kotík ve své knize Naše příjmení uvádí příjmení Vališ, Valeš, Valš, Valeška, Valšík aj. jako příjmení odvozená od jména Valentin. Dále uvádí: „..mnohá z příjmení, slabikou val počínajících, třeba snad spíše ve spojení přiváděti se slovem váleti. Valach, Valášek jest též jména národní.“.

Pro zajímavost odkazujeme na internetové stránky, které čerpají statistická data poskytnutá volně na stránkách MVČR a kde naleznete údaje o výskytu jednotlivých příjmení u žen i mužů v ČR, jejich rozložení dle jednotlivých krajů či věkový průměr.

http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Valia%C5%A1kov%C3%A1/hustota/.

Dle těchto stránek je žen s příjmením Valiašková v ČR 11.

Použité zdroje

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.
BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. 1. vyd. Praha: Epocha, 2004. 298 s. ISBN 80-86328-58-9.

KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vyd. V Praze: Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2016 13:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu