Původ příjmení Tylšar

Text dotazu

Dobrý den, rád bych se zeptal na původ příjmení Tylšar. Toto příjmení mých předků se kdysi psalo Tilscher, avšak ani u jedné varianty se mi nikde nepodařilo najít uspokojivou odpověď na jeho původ.
Děkuji,

Odpověď

Dobrý den,

 

příjmení Tylšar, Tilšer má původ v přepisu německého příjmení Tilsch = německé lidové podobě místního jména Dělouš.

 

O původu tohoto jména Riegrův slovník naučný uvádí :

Dělous, také Dělouš, německy Tillisch, je ves v Čechách, okres Ústí nad Labem, kraj Litoměřice, bývalé panství Chlumecké, v blízkosti se dobývalo černé uhlí.

Obec byla zlikvidována v roce 1967 v souvislosti s těžbou uhlí.

 

Původ názvu je také uveden ve spise Místní jména v Čechách A.Profouse :

Dělouš, něm. Tillisch (lid. Dilš

i Tilš, Schuster 159), ves 4)4 km sv. od

Chabařovic: 1419 in Dieluss curiae rust, (ke Všebořicům), DD. 15/302; 1429 na Wsseborziczich... na Rudném, na Dielussi, DD. 3/122; 1546 Bukow tvrz..

w kameniczy, w raudne, w dielaussy vesnice a dvory km. s pl., DZ. 7 К 9; 1553 z Dělouše, AČ. 30/202; 1584 ve vsi Gelaussi, ve vsi Kamenici, DZ. 22 F 13; 1615 ves Tiliss (k tvrzi Bukové), DZ. 188 J 9; 1618 tvrz Bukow... ves Raudny, ves Tylyss, ves Kameniczy, DZ. 192 В 3; 1628 ve vsi Dielaussij (ke Všebořicům), DZ. 143 A 20; 1654 Tyllyss, BR. 16/198 a 657; 1661 ves Dyllyss, DZ. 72 В 20; 1720 Dilisch, Müller; 1787 a 1833 Hft Schebritz: Tillisch, Schaller V, 181 a Sommer I, 214.

Pravidelným rozborem poznáváme, že prvotní tvar Dělúš vznikl přivlastňo- vací příponou —jb z os. jm. *Dělúch a zna- menal ‘Dělouchův, t. dvůr. Podobné slovo padouch, stě. padúch, pochází od slovesa po-padnouti a sopouch ‘Ofenloch’ od soptěti. Ono předpokládané osobní  jméno*Dělúch pocházelo buď od dělati, nebo děliti.

 

 

Použité zdroje

Moldanová, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s.
ISBN 80-86781-03-8.

Rieger, F.L. Slovník naučný, s. 635

http://kramerius.nkp.cz/[…]/MShowPageDoc.do?id=4572468

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9572331

Profous, A. : Místní jména v Čechách

http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:6c6b9c00-fdd1-11e2-9439-005056825209

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.09.2017 18:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu