původ příjmení Slaný, Vainer a Vonásek

Text dotazu

Prosím o výklad původu příjmení Slaný, Vainer a Vonásek.

Odpověď

Dobrý den,  

příjmení Slaný/ - á vzniklo z apelativ slaný, slanař = prodavač soli, slanec = obecní funkcionář, který se staral o solný obchod apod.

  Pro zajímavost ještě uvádíme, že dle statistik ze serveru www.nasejmena.cz  žilo v roce 2012 v České repubilice 488 mužů s příjmením Slaný ( s věkovým průměrem 40 let) a 514 žen s příjmením Slaná (s věkovým průměrem 43 let). Nejčastěji pak tito žili v Ostravě či v Brně. Pokud by Vás zajímaly další statistické údaje, je možné je dohledat buď na výše zmíněných stránkách www.nasejmena.cz či www.kdejsme.cz či přímo ze stránek ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx.   Příjmení Vainer pak vzniklo z názvu řemeslníka pracujícího se dřevem, konkrétně koláře někdy také vinaře. Někdy také vykládáno z místního jména Weine a Weiner u Münsteru.   Pro zajímavost opět uvádíme, že dle statistik ze serveru www.nasejmena.cz

  žilo v roce 2012 v České repubilice 70 mužů s příjmením Vainer ( s věkovým průměrem 42 let) a 56 žen s příjmením Vainerová (s věkovým průměrem 51 let). Nejčastěji pak tito žili v Rokycanech či v Praze.

  Příjmení Vonásek/ - ová vzniklo z osobního jména Ondřej (řeckého původu, z Andreas. Znamená mužný, statný, odvážný).   Dle statistik ze serveru www.nasejmena.cz

  žilo v roce 2012 v České repubilice 91 mužů s příjmením Vonásek ( s věkovým průměrem 41 let) a 86 žen s příjmením Vainerová (s věkovým průměrem 47 let). Nejčastěji pak tito žili v Rokycanech či v Praze.

  Zdroje: * http://www.nasejmena.cz * MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2. upr. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)´ * BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)  

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2013 10:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu