původ příjmení Rulf

Text dotazu

: Dobrý den

Rád bych se dozvěděl následjícíinformace o příjmení Rulf
- jazykový význam/původ příjmení Rulf
- související příjmení např z kterého vzniklo, zkomoleniny, jazykové verze
- geografický původ - nezní jako slovanské jméno
- příchod a způsob migrace do české kotliny (sám jsem dohledal původ
několika genealogických větví až do roku 1730 v okrese Louny)

Odpověď

Dobrý den,

"Dědičná příjmení se u nás vyvíjela postupně z nedědičných příjmí (přízvisek), kterými se rozlišovali lidé stejného jména v obci nebo jiném kolektivu. Samo slovo příjmení dodnes naznačuje druhotný vztah k osobnímu jménu, stálo jen "při jméně" a doplňovalo je. Nabývalo významu teprve ve chvíli, kdy označení osobním jménem nestačilo k přesnému odlišení osob."

(Moldánová, s.8).

Velkou část příjmení proto tvoří slova, která byla odvozena z křestních jmen.

I příjmení Rulf patří do kategorie příjmení odvozených z křestního jména, a to z křestního jména Rudolf (jedná se o jméno staroněmeckého původu - ze staroněmeckého Hruodolf - a znamená "slavný vlk" ).

Jak vyplývá z Vašeho e-mailu, s rodovou genealogií jste se již setkal a pravděpodobně své předky tohoto jména ve starých matrikách dohledával. Jistě tedy víte, že příjmení vznikala v průběhu několika staletí, tedy od 14. do 18. století. Neměnnost příjmení byla uzákoněna až dekretem Josefa II. v roce 1786. Před tímto datem mohlo docházet k různým pravopisným i jazykovým proměnám příjmení. Při genealogickém pátrání můžete také narazit na případ, kdy se příjmení zcela změní či je převzato tzv. příjmení po chalupě.

Příchod Vašich předků do Čech se bohužel ve většině případů nedá dohledat.

Pouze u šlechtických rodin jsou k dispozici i starší rodové zápisy. Předky v běžné populaci je možné dohledat pouze přibližně do poloviny 17. století, kdy byly pořízeny první hromadné soupisy obyvatelstva (Soupis poddaných podle víry 1651, Berní rula 1654) a začínají být vedeny matriční zápisy. V některých případech je možné získat starší záznamy z urbářů a jiných pozemkových knih. Všechny výše zmíněné dokumenty jsou ve většině případů uloženy ve Státních oblastních archivech.

Další příjmení odvozená od křestního jména Rudolf: Rudlof, Ruda, Rudolf, Rudolfský aj.

Ke dni 15.7.2009 žilo v České republice 228 mužů a 218 žen s příjmením Rulf/Rulfová.

Použité zdroje:

* MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 4., přeprac. a dopl.vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.

* Statistiky Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.06.2011 13:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu