Původ příjmení Mospan

Text dotazu

Dobrý den,

   nikde nemůžu nalézt původ příjmení Mospan, které se vyskytuje v našem rodokmenu, můžete mi prosím pomoci?
   Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

 

příjmení Mospan je opravdu v České republice velice vzácné. Podle stránky Forebears, která mapuje četnost příjmení, žijí na našem území momentálně tři lidé s tímto jménem. Podobná situace je v okolních státech (Německo, Polsko, Slovensko). Jiné stránky dokonce uvádějí k příjmení ,, Mospan "  na našem území četnost nula, oproti rovněž vzácným, podobně znějícím příjmením - ,, Mošpan ", ,,Mošpán " .

 

 V celém světě žijí momentálně necelé 3000 nositelů příjmení ,,Mospan" . Pozoruhodná je především četnost tohoto příjmení na Ukrajině ( 1,792 osob ), což je k celkovému počtu vysoký poměr. Druhá nejvyšší četnost tohoto jména je v Rusku, vyšší počet je také v okolních státech (Moldavsko, Bělorusko ) a pak v zemích s vysokým podílem historické imigrace (USA, Argentina, Kanada).

Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o příjmení slovanského (východoslovanského ) původu - "МОСПАН"

 

Sovremennyje russkije familii / A.V. Superanskaja, A.V. Suslova. -- Moskva : Nauka, 1981 http://forebears.io/surnames/mospan

 

V literatuře zaměřené na původ a význam českých příjmení ( kde obvykle nacházíme i ta málo obvyklá ), jméno Mospan vůbec nenacházíme. Ani české etymologické slovníky neobsahují žádné podobné slovo (,, mos ",  ,, mospa ") Proto je pravděpodobné, že se jedná o jméno cizího původu. Proto bohužel nejsme schopni vyložit význam tohoto jména.

 

Náročnější výklad by Vám snad poskytla Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR

 

http://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html

 

 

 

Použité zdroje

Naše příjmení / studie od Ant. Kotíka. -- V Praze : A. Kotík, 1894.

Naše příjmení / Dobrava Moldanová. -- Vydání čtvrté (třetí v Agentuře Pankrác). -- Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2015 Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem / Vladimír Mates. -- 1. vyd.. -- Praha : Epocha, 2004 Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 1. vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967 Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. -- 5. vyd.. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.10.2017 16:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu