Původ příjmení Majerová

Text dotazu

Jaký je původ jména Majerová

Odpověď

Majer (ale i Maier, Mayer, Maýr, Meier) pochází z německého apelativa Meier = pův. správce dvora, pak jeho lenní držitel, posléze velký sedlák; u židů z meir = učitel. (MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1983. 289 s.)

Příjmení Majer je počeštělé jméno původního německého MEIER nebo židovského MEIR. V obou případech jde o kategorii "podle stavu zaměstnání". Meier, jak o tom svědčí německé historické prameny, bylo původně označení "správce dvora", ve smyslu velkostatku, kterého touto funkcí pověřil sám majitel. Dalším vývojem došlo ke změně: z pouhého správce se stal nájemce neboli
pachtýř. Ještě později se nájemce transformoval v majitele dvora nebo také ve velkostatkáře. (V Rusku to byl kulak.) Pokud některý Majer má židovské předky, patrně ví, že výraz meir znamerná
učitele. V našich Majerech se tedy střetávají donedávna dva naprosto antagonistické světy. Německý a židovský. 124. nejrozšířenější příjmení. Třinácté nejčastější od M. V ČR 7 720 Majerů.
(MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená. 2. díl, Malá encyklopedie nejčastějších příjmení. Jména na 251.-501. místě. Vyd. 1. Praha : Epocha, 2003.381 s. )

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

31.01.2008 11:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu