Původ příjmení Gottwald

Text dotazu

Prosím o vysvětlení původu a významu příjmení
Gottwald, Gottvald případně Godvald. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

podle knihy "Naše příjmení" jsou příjmení Gottwald, Gotvald a Gotvalt odvozena z německého osobního jména: Gott = bůh, walten = vládnout; lidová etymologie "boží les" je mylná. V písemných pramenech se toto příjmení poprvé objevuje roku 1598 - Janovi Gottvaldovi ve vsi Žďáře blíž Trutnova.
Příjmení Godvald jsme v příručce nenalezli.

Kniha "Jména tajemství zbavená" uvádí, že příjmení Gottwald má svůj původ ve staroněmčině či spíše germánštině, jazyca starobylých kmenů. Nemečtí jazykovědci se zmiňují, že tehdy se nedávaly dětem jména z obyčejného všedního života. Jejich nejčastějšími motivy byly: boj, válka, vojsko (dnes Heer > např. Hermann), hrdinství, vítězství (dnešní Sieg), názvy zbraní. A také víra v nadpřirozenou moc (viz složeniny s Gott = Bůh). Pokud jde o druhou část složeniny -wald, mezi jazykovědci vládne celkem shoda, že jde o modifikaci starých výrazů waltan, waldan, ve středohornoněmčině walten. Tato podoba existuje i v němčině současné jako  sloveso s významem vládnout.
Analogické s příjmením Gottwald je i křestní jméno Oswald.
V životě praprapředků byla po celé věky hluboce zakořeněná víra v nadpřirozené síly a spolu s ní v magickou sílu jména. To bylo v jejich očích vlastně druhým "já" každého člověka. V myslích prapředků byla také vžita představa, že podle toho, jaký je obsah jména (jaké přání do něj vloží), takový bude i osud jejich potomka. Z tohoto hlediska je možné příjmení Gottwald možné vyložit jako pradávné přání rodičů "ať toto naše dítě vládne s boží pomocí".

Statistika Ministerstva vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx) uvádí, že k
15.7.2009 bylo v ČR 735 mužů a 818 žen s příjmením Gottwald/Gottwaldová, 340 mužů a 355 žen s příjmení Gottvald, příjmení Godvald/Godvaldová statistika neobsahuje.

použitá literatura:
* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha : Agentura Pankrác, 2004. s. 56.
ISBN 80-86781-03-8.
* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.
1. vyd. Praha : Epocha, 2004. s. 24-27. ISBN 80-86328-58-9.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.03.2010 12:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu