původ příjmení Chrobok

Text dotazu

Původ příjmení CHROBOK. Co již vím a zdá se být jasné: oblast původního
rozšíření: německé a rakouské[české] Slezsko. V nářečích Těšínska a okolí se
pojmem "chrobok" označoval všechen hmyz, žoužel, červi. Čili, ač
etymologicky určitě shodné s českým a slovenským "chrobák", není to totéž.
Nebo je to jazyková past? Vzniklo jméno jinak? Analogicky, nezdá se mně, že
by jména "Tesařík", "Kovařík" vznikla od brouků tohoto jména - spíše to bylo
od povolání, přeneseného až dodatečně i na ty broučky. Děkuju.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se, ale bohužel se nám nepodařilo příjmení Chrobok/ Chroboková vyhledat v žádných nám dostupných zdrojích.
Doporučili bychom Vám, abyste se se svým dotazem obrátil na Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/ Tam byste mohl dostat uspokojivější odpověď.

Podařilo se nám jen zjistit, že skutečně jak píšete, jména Tesařík či Kovařík nevznikla z názvů brouků, ale podle daného zaměstnání. Ovšem zda vznikl nejdříve název brouka, nebo zda bylo nejdříve pojmenováno ono zaměstnání a na tomto základě pak daný brouk, je pro nás velmi těžké určit.
Etymologický slovník uvádí, že např. slovo kovati znamenalo původně "být těžkým nástrojem", což souvisí s německým hauer - havíř. A slovo tesati souvisí s řeckým tekton - tesař, stavitel. Bohužel více informací se nám nepodařilo nalézt. Proto se zkuste i s tímto dotazem případně obrátit na Ústav pro jazyk český AV ČR. http://www.ujc.cas.cz/

Pro zajímavost ještě uvádíme, že podle statistik ze serveru www.kdejsme.cz, žilo ke dni 30. 1. 2010 v České republice 354 osob s příjmením Chrobok/ Chroboková. Z toho 173 mužů a 181 žen. Nejčastěji pak v Havířově, Ostravě, či Orlové.

Zdroje:

* Kde jsme: http://www.kdejsme.cz/
* HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-23715-0.

Další projité zdroje:

* MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení.2.vyd.Praha : Epocha, 2002.ISBN 80-86328-10-4 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.1.
vyd.Praha : Epocha, 2004.ISBN 80-86328-58-9 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka.1.vyd.Praha :
Epocha, 2003.ISBN 80-86328-30-9 (váz.)
* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. V Praze :
Nákladem Jana Kotíka, 1897. (volně dostupný v systému Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/ )
* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.08.2012 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu