původ příjmení

Text dotazu

Dobrý den. Potřebovala bych zjistit původ příjmení
Možíš a Karvay. Velmi Vám děkuji za pomoc při vyhledávání těchto údajů.

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Možíš bylo odvozeno od příjmení Mojžíš (zjednodušením skupiny souhlásek jžš > žš), které u nás vzniklo z přezdívky nebo podle obrazu na domě, osobní jméno Mojžíš u nás děti při křtu nedostávaly.

Mojžíš je biblické hebrejské jméno, jehož původní tvar je Móšéh. Údajně souvisí se slovem "mašah", což znamená "z vody vytažený". Jak líčí Starý zákon, Mojžíš byl dítě, které faraonova dcera vytáhla z vody. Židovský historik Josef Flavius zase odvozuje Mojžíšovo jméno od slov "mo", což znamená "voda" a "uše", tedy zachráněný. Současní filologové se spíše kloní k názoru, že původ jména Mojžíš je egyptský a souvisí s egyptským slovem "mes", což znamená "syn", "dítě".

Původ příjmení Karvay jsme bohužel v publikacích zabývajících se výkladem příjmení nenalezli. Můžete se ještě zkusit obrátit na Ústav pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz) , zda by Vám neposkytli podrobnější informace.

Dle statistik četnosti jmen a příjmení v ČR ke dni 15.7.2009 žilo na našem území 141 mužů a 149 žen s příjmením Možíš/Možíšová a 132 mužů a 141 žen s příjmením Karvay/Karvayová.

Použité zdroje:

* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. Str. 120. ISBN 80-86781-03-8.

* BAUER, Jan. Velká kniha o jménech. Praha: Regia, 2003. Str. 564. ISBN80-86367-35-5.

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006. Str. 216. ISBN 80-200-1349-0.

* Statistiky Ministerstva vnitra ČR

Další prohlédnuté zdroje:

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Praha: Epocha, 2002. 319 s. ; 21 cm. ISBN 80-86328-10-4.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka. Praha : Epocha, 2003. 381 s. ; 22 cm. ISBN 80-86328-30-9.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. Praha : Epocha, 2004. 298 s. ; 22 cm. ISBN 80-86328-58-9.

* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. V Praze : Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s. ; 25 cm. Tato publikace je také v digitalizované podobě v plném textu volně dostupná v rámci digitální knihovny Kramerius NK ČR

* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1998. 2 sv. ; 30 cm. (Acta Universitatis Purkynianae. Slavogermanica ; 34-IX.). ISBN 80-7044-212-3.

* BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 355 s. ; 21 cm + errata (2 s. ; 19 cm), + příl. (Studie a prameny ; sv. 14)

Resumé: Soustavně uspořádaný, v té úplnosti v naší literatuře prvý výklad o českých příjmeních. Vychází z podrobného studia pramenů a sbírek jak novodobých, tak historických i vlastní práce sběratelské a vykládá původ i sleduje jazykový a historický vývoj českých příjmení a jmen počeštěných.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.03.2011 12:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu