původ příjmení

Text dotazu

Dobrý den, moc ráda bych zjistila původ přijmení
Koreš, Špiroch a Muška.

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Koreš je odvozeno od osobního jména Kornel (někdy také uváděno Kornelius). Toto jméno je latinského původu odvozující se od jména významného římského rodu Corneliů.  Publius Cornelius Tacitus byl pokládán za největšího římského historika. Jeho hlavním dílem jsou Dějiny a Letopisy nazývané také Od smrti božského Augusta. Obě díla se však dochovala neúplná. Významné místo mezi římskými dějepisci zaujímal také Cornelius Nepos. Původ jména samotného se odvozuje buď od slova "cornu" tedy "roh" nebo "corpus", což znamená "dřín", v přeneseném významu pak "vytrvalý", "pevný".

Příjmení Muška má původ ve stejnojmenném apelativu muška, což je zdrobnělina od slova moucha (moucha je všeslovanské slovo - staroslovanština, ukrajinština, slovenština, polština, slovinština, srbochorvatština, bulharština tvořeno od základu mu(s)-, patrně zvukomalebného (od bzučení much, komárů, apod) rozličnými příponami. Mušku také můžeme najít u zbraně v části miřidla (jako by na hlavni seděla moucha); východočesky a jihovýchodočesky se v nářečí takto také označuje lampička s nepatrným plaménkem (metaforou podle svatojánské mušky).

Příjmení Špiroch pochází snad z domácí podoby osobního jména Spiridion, česky Duchoslav. Jméno Duchoslav bylo používané především v 19. a na počátku 20.století, v současné době je považováno za starší podobu jména Dušan (jméno slovanského původu, které lze vyložit jako "ten, kdo má duši", resp. "dobrý dech" (tj. je silný, má odvahu, ducha).

Ministerstvo vnitra ČR uvádí ve svých statistikách z 15.7.2009 172 mužů s příjmením Koreš, 171 Špiroch, 309 Muška a 198 žen s příjmením Korešová, 164 Špirochová a 328 Mušková, viz http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx .

Použitá literatura:

MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1.

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006. 651 s. ISBN 80-200-0775-X.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2011 07:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu