Původ příjmení

Text dotazu

Chtěl bych se zeptat na původ příjmení Lukeš.

Odpověď

Dobrý den,

Lukeš je jednou z mnoha podob (Luka, Lukáč, Lukas, Lukes, Lukeš, Lukša, Lukšík, atd.) křestního jména Lukáš. Toto jméno je latinského původu (Lucas). Obsahem jména Lucas/Lukáš/Lukeš a všech dalších variant původně bylo: Lukan, Lukaňan, Lukánský čili "ten, kdo přichází (pochází) z Lukánie".

Lukánie (latinsky a italsky Lucania) bylo historické území ve starověké jižní Itálii (mezi Tyrrhenským mořem a Tarentským zálivem). V 5. století př. n. l. je ovládl kmen či národ známý jako Lucani, Lukanové. Lukanové, nechvalně pověstní svou loupeživostí, přišli ze severu a za druhé samnitské války byli spolčenci Římanů. Po nich se dodnes tento region nazývá Lukánií.

Použitá literatura:

Moldanová, Dobrava : Naše příjmení. Praha : Mladá fronta, 1983. 289 s.

Knappová, Miloslava : Příjmení v současné češtině. Praha : AZ servis, 1992.185 s.

Ottův slovník naučný. 16., Líh-Media. Praha : Argo, 1999. 1058 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

11.11.2009 11:10

Monika píše:
Čtvrtek 27.01.2022 15:15
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na původ příjmení Lucáová děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 31.01.2022 10:30
Dobrý den,

příjmení Lucáová, Luca pochází ze zkráceného osobního jména Luclav = Ludislav nebo Lucián, Lucius. Nejčastější původ bývá z německého osobního jména Ludwig s příp. -z. Další tvary příjmení jsou : Luca, Lucák (zhruběle), Lucek (zdrob.; někdy i za Luciper), Lucík.

Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. S. 109. ISBN 80-86781-03-8.

Služba PSK
Ondra píše:
Čtvrtek 21.07.2022 15:16
Chtěl bych se zeptat na původ příjmení Vintrlík
PSK - admin píše:
Pondělí 25.07.2022 10:31
Dobrý den,

příjmení Vintrlík má podle příručky stejný původ jako příjmení Vint(e)r, Wint(e)r, nabízí se k tomu několik vysvětlení. Příjmení může pocházet z německého apelativa Winter = zima. Druhou možností je původ z německého osobního jména Windheri (winid = Slovan, heri = lid, vojsko). Nabízí se také možnost původu z osobního jména Vintíř (německý ekvivalent Günter = válečné vojsko). Platí i pro další příjmení: Vintera, Vintika, Vintiška, Vintrich, Vintrocha.
(Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. ISBN 80-86781-03-8.)

Příručka o původu německých příjmení u Čechů uvádí, že k vzniku příjmení došlo přidáním počeštěné zdrobňující přípony -ík.
(Zdroj: BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.)

Pořad Českého rozhlasu věnující se původu příjmení uvádí také vysvětlení, že může jít od počeštěnou verzi německého příjmení Winterling. Více informací se dozvíte v epizodě pořadu zde: https://dvojka.rozhlas.cz/vintrlik-8254149.

Podle dat Ministerstva vnitra ČR se k roku 2016 nacházelo 160 výskytů příjmení Vintrlík v celé ČR. Odkaz na informace zde: https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Vintrl%C3%ADk/hustota/.

Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu