původ orlice ve znaku ČR

Text dotazu

Jak se dostala orlice do českého znaku?

Odpověď

Dobrý den, základní studií k dějinám českého znaku je studie Rostislava Novotného K počátkům feudální monarchie v Čechách II : K počátkům českého znaku.
In: Časopis Národního muzea : Řada historická. Roč.147. 1978, č.3/4, s. 147-172:
Původním znakem českých knížat byla prý (podle Dalimilovy kroniky; Dalimil zemř.asi 1347)) černá orlice ve stříbrném (bílém) štítě. Plaménky šlehající z křídel mají symbolizovat starobylé právo českých panovníků (od Břetislava I.) vyznačovat cestu k císařskému dvoru ohněm. K tomu z kroniky Beneše Krabice z Weitmihle: "od starodávna si tak počínají čeští knížata a králové, že přicházejí v plameni a ohni; proto také od starodávna nosili černou orlici s ohnivými plaménky v bílém štítě, což je až dosud znak české země."
Svatováclavská orlice (sv. Václav , +asi 935) se během vývoje přemyslovského knížectví ve vrcholně středověké království měnila v osobní atribut Přemyslovců a význam v symbolice státu se přesunul do obrazu lvice (jednoocasé).
V době, kdy se církevně osamostaňuje stát zřízením pražského biskupství (973) a biskupství olomouckého (1063) byla znakem českého státu černá plamínková orlice ve stříbrném poli. (Kuthan, Jiří. Přemysl Otakar II. : Král železný a zlatý : Král zakladatel a mecenáš. Praha, 1993, s. 34.) Změna tohoto znaku je spojena s r. 1158, kdy český král Vladislav I. (král 1158-1173) získal od císaře jako odměnu za statečnost v při dobývání Milána právo nosit "lva o jednom ocase v červeném poli bielého". (Dalimil, c. 48, s. 88). Znamení plamenné (plaménkové, plamínkové) orlice až do doby Přemysla Otakara I. vyjadřovalo panovníka a stát, v průběhu 1. pol. 13. stol. bývalo spojováno s českou zemí a s čes. patronem sv. Václavem. Poslední polepšení znaku českého panovníka souvisí s počátkem 13. stol., kdy prý římský král Ota IV. zaměnil lva za dosavadní lvici, při čemž původní barvy znamení a štítu jsou zachovány beze změny. (Dalimil, c. 78, s. 133: Druhym ocasem obdaři lva bielého, Budyšínem a Zhořelcem rozšíři zemi jeho ...") Ve 14. stol. je heraldický symbol orlice uváděn většinou ikonograficky, obvykle v souvislosti (přímé i nepřímé) s postavou sv. Václava. Ale už společná pečet´ království českého - signum svatého Václava, která stvrdila smír krále Přemysla Otakara I. s pražským biskupem Ondřejem v r. 1219, zobrazuje sv. Václava ve zbroji, s přilbou na hlavě, kopím a štítem s orlicí.
(Obrazová, Pavla ; Vlk, Jan. Major Gloria : Svatý kníže Václav. Praha, 1994, s. 142.) Do doby Přemysla Otakara II. spadá vznik moravského znaku šachované orlice, odvozené od orlice plamenné.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2008 11:52

Fayence píše:
Sobota 21.03.2015 21:15
Dobrý den. V jakých znacích je dochována tato tzv. plaménková svatováclavská orlice? V jakém duchu se za 2. světové války využívalo historického znamení svatováclavské orlice? Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 24.03.2015 16:19
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete v archivu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/plamenna-orlice.
S pozdravem
Služba Ptejte se knihovny
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu