Původ názvu města Chodov u Karlových Varů

Text dotazu

Dobrý den,potřebovala bych prosím najít původ názvu města Chodov(u K.V.)

Odpověď

Území Chodova leželo při vstupu do pohraničního hvozdu, který pokrýval Krušnohoří, chránící tu západní hranici českého státu. Od nepaměti tu procházela zemská stezka, později nazývaná "královská cesta", která spojovala Čechy údolím Ohře a přes Kraslický průsmyk s oblastí Erfurtu. Na jih odtud probíhala také důležitá spojnice českého vnitrozemí s Chebem a dalšími německými zeměmi v západním směru.
Převážně jazykovědná literatura spojuje nejstarší období vývoje Chodova s jistými strážními a celními funkcemi, jež byly obdobné i jiným lokalitám v příhraničních oblastech a jimž jsou někdy společná i místní jména, odvozená od staročeské mutace slov "choditi", případně "chod", která v tomto významu hovoří o strážní službě při hranici.
Novější historické bádání však u našeho Chodova, který získal i německou podobu svého jména Chodau, vyloučilo strážní úlohu jeho původních obyvatel a přiklonilo se k odlišné interpretaci vzniku a významu jeho názvu. Spojuje jej s podobnými místními názvy skupiny lokalit roztroušených po českém vnitrozemí, jimž je rovněž společný slovní základ "Chod". Jejich názvy jsou odozeny od staročeského osobního jména Chod a v původním významu znamenaly vlastně místo osídlené Chodovými lidmi nebo Chodovu ves. Rozdílné interpretace názvu Chodova mají nicméně jedno společné, a sice, že dokládá slovanský nebo staročeský původ jeho zakladatelů a nejstarších obyvatel.

(Pramen: Chodov, město Chodov 2004. 171 s. ISBN 80-239-3318-3
autoři textu - Vladimír Vlasák, Jaroslav Michálek, Jaroslav Jiskra, Václav Sazama, Václav Bernard)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Krajská knihovna Karlovy Vary

Datum zadání dotazu

14.03.2008 10:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu