Původ názvů čtvrtí Chodov, Opatov

Text dotazu

Dobrý den,

je možné dozvědět se něco o původu názvů pražských čtvrtí Chodov a Opatov?
Opatov má logicky slovní základ, ale že by tam kdy byl klášter nemám informace. Kostel je tam novodobý.
Chodov je i u Sokolova u Karlových Varů. Také je v západních Čechách jižněji Chodsko. Má to nějaké souvislosti?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

"...pojmenování Opatov je odvozeno ze souvislosti se zderazským klášterem nebo spíše až s klášterem benediktinským.
...
Starobylý Chodov tvořil zvláštní statek často rozsáhlého majetku svých feudálních vrchností. Zaručovalo mu to určitou neodvislost, postupně se sám stával střediskem většího statku..."
Chodov je zakreslen už i na Müllerově mapě z roku 1720.
Zdroj: BARTOŇ, Jiří. Kniha o Praze 11. Praha: Milpo, 1998.

Opatov, V Opatově - ulice náleží do staré zástavby Chodova. Její název je odvozen od směru k bývalým polnostem s pomístním názvem Dolní a Hoření Opatov.
Zdroj: LAŠTOVKA, Marek a kol. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Libri, 1998.

Opat, slc. opát - ze stbav. appât (nyní Abt.), jež převzato z lat. akus. abbât-em; nom. abbâs... přes řečtinu, syrštinu - abbâ otec, mnich (což je slovo z "dětské" řeči, jako atta, papa, maď. apa - otec).
Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, 2010.

Opat - z lat. abbas - duchovní; opat asi pod vlivem něm. Abt (ze sta. abbât); srbsky Opatija, it. Abbazia, původně opatství)...
Zdroj: HOLUB, Josef. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952.

Název obcí Opatov i Chodov jsou např. zmíněny v Seznamu míst v království Českém k rozkazu vysokého c. kr. místodržitelství Českého na základě úřadních udání sestaven. Praha: Nákladem c. kr. místodržitelství, 1878.
Obce s těmito názvy, (Opatov, Chodov) jsou na území ČR i jinde, nejen jako část Prahy.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.11.2020 10:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu