Původ příjmení Edl

Text dotazu

Dobrý den. Prosím o původ příjmení Edl(ová). Děkuji

Odpověď

Odpovídám na Váš dotaz položený prostřednictvím služby Ptejte se knihovny 16.3.2017.

Příjmení Edl pochází z německého Edel(e) též Edler– drahý, ušlechtilý, urozený, šlechtický, drahocenný, vzácný, drahý, ryzí.

Německo-český, česko-německý slovník. 6. dopl. vyd. Praha: Fin, 2005, s. 137.  Slovníky. ISBN 80-86002-74-8.
Signatura. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK): 31B17741


V titulu:
HORNUNG, Maria. Lexikon österreichischer Familiennamen. 1. Aufl. Wien: ÖBV & HPT, 2002. 150 s. ISBN 3-209-03791-4. Ve fondu Rakouské knihovny SVK PK se signaturou: 31B4063 je na s. 46 uvedeno: „Edel, Edl Ableitung von einem altdeutschen Personennamen mit Stammwort Adal-, Edil- „edel“ „.

Dále v:
KOHLHEIM, Rosa a KOHLHEIM, Volker. Duden Familiennamen: Herkunft und Bedeutung. Mannheim: Dudenverlag, ©2005. 960 s. ISBN 3-411-70852-2. Ve fondu Německé knihovny se signaturou: 31B25417 je na s. 211 uvedeno:
Edel(e): I.Übernamen zu mhd. edel(e) -von gutem Geschlecht, adlig, edel; ausgezeichnet in seiner Art, herrlich-. 2. Vereinzelt kann diesen Familiennamen eine Kurzform von - Albrecht zugrunde liegen. 3. Für das niederdeutsche Gebiet kommt gelegentlich eine abteilung von dem wiblichen Rufnamen Edele – Edelheid (-Alheit) infrage.  : So ist i.j. 1348 Heinrich Vornedelen (von der Frau Edele) in Wernigerode überliefert.  

A v témže titulu pak ještě na s. 212: Edler: - Edel(e): (I.)

Také v:  
KRAUSE, Konrád. Die jüdische Namenwelt. Essen: Essener Verlagsanstalt, 1943. 196 s. je na s. 20 uvedeno: Edel, Edle – židovské ženského jméno v německy mluvících zemích patří do skupiny jmen odkazujících na fyzické a psychologické charakteristiky, ve zdrobnělé variantě Edlin, jsou varianty německého edle, tamtéž na s. 76 a 158 – Edel stehen Edelmann, Edler, Edelheim, Edelmuth.

Použité zdroje

Souborný katalog ČR a elektronický katalog SVK PK

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

16.03.2017 08:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu