Původ jména obce Trotina

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se dotázat na původ jména obce Trotina, která se nachází v okrese Trutnov. Dále prosím o doporučení literatury, týkající se historie této obce. Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den, 

výklad původu názvu obce Trotina se v jednotlivých zdrojích liší. Kniha z roku 1888 "Miletín nad Bystřicí" uvádí původ slova ve slovese trotiti = vykáceti, vymýtiti. Prof. A. Profous v knize "Místní jména v Čechách" odvozuje původ názvu obce od jména potoka, který obcí protéká.  Prvotní tvar Trutina vnikl dle uvedených informací příponou - ina  k trout  či  trůt =  čmelák, trubec. 

Samostatná publikace, která by mapovala historii obce, dosud nebyla vydána. Obec je ovšem zmíněna v různých statistických přehledech a publikacích vztahujících se k uvedenému kraji.

Velmi dobrým pomocníkem při vyhledávání zdrojů, které zmiňují uvedenou obec, je fulltextové vyhledávání v digitálních knihovnách Kramerius:

* Kramerius 3: http://kramerius.nkp.cz

* Kramerius 4: http://kramerius4.nkp.cz

Níže uvádíme některé vybrané dokumenty volně dostupné prostřednictvím uvedených digitálních knihoven: 

* Miletín nad Bystřicí -  kniha z roku 1888: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11682077

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20540588

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9821501

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/19433427

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/30924722

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18482095

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10473794

* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/23888933

(V případě, že by se Vám plný text dokumentů nezobrazoval, nainstalujte si do počítače plug-in Djvu pro zobrazování tohoto typu dokumentu. Plug-in je volně ke stažení zde: https://www.cuminas.jp/en/downloads/download_en/?pid=1 )

Více informací k obci byste mohl nalézt v archivním fondu obce Trotina, který je uložen v SOA Trutnov. Fond ovšem není dosud zpracován a zpřístupněn k nahlížení.

Název fondu (sbírky):Archiv obce Trotina Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Trutnov Místo vzniku fondu (sbírky): Trotina Časový rozsah: 1841-1945

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,39 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Obecní úřad Trotina Tematický popis: Kronika 1926, zasedací protokoly, ohlašovací kniha vojska, seznam branců, parcelní protokol, obecní účty, stavební spisy.

Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

Obec Trotina spadala z počátku pod velkostatek Miletín, později pod velkostatek Bílé Poličany. Některé cenné informace k obci byste proto mohl nalézt i v těchto fondech:

Název fondu (sbírky):Velkostatek Miletín Uloženo v archivu:Státní oblastní archiv v Zámrsku Místo vzniku fondu (sbírky):Miletín Časový rozsah:1630-1947

Metráž:11,7 bm zpracováno (z toho 11,7 bm inventarizováno), 0,43 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Velkostatek Miletín Tematický popis:Knihy snímků, hospodářské zprávy /1846 - 1901/, podací protokoly /1850 - 1910/, listina Marie Terezie z roku /1757/, trhové smlouvy /1660 - 1676/, potvrzení o kontribuci /1630/, výpis ze zemských desek, spisovna velkostatku po roce 1850, korespondence lesního úřadu /1863 - 1947/, hospodářské účty /1858 - 1941/, mapy a plány /1841 - 1941/.

Archivní pomůcky:

BEČVÁŘOVÁ V.: VELKOSTATEK MILETÍN 1659-1947. Inventář, 1963, s. 102, ev.č. 405. 

Název fondu (sbírky):Velkostatek Bílé Poličany Uloženo v archivu:Státní oblastní archiv v Zámrsku Místo vzniku fondu (sbírky):Bílé Poličany Časový rozsah:1654-1932

Metráž:0,22 bm zpracováno (z toho 0,22 bm inventarizováno), 0,8 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Velkostatek Bílé Poličany Tematický popis:Popis robot, dávek a platů z řemesel /1736/, urbární kontrakt /1789/, výpis z berní ruly /1654,1717/, přiznávací tabela /1714/, dělení pozemků /1779 - 1782/, propuštění z poddanství /1694/, kniha sirot, aktiv /1812 - 1815/, přílohy lesní pokladny /1905/, lesní a katastrální mapy /1841 - 1932/, fotografie bez data.

Archivní pomůcky:

BOUZA E.: VELKOSTATEK BÍLÉ POLIČANY 1800-1850. Inventář, 1958, s. 3, ev.č. 66.

Použité a doporučené zdroje: 

* LHOTA, Jan Nepomuk. Miletín nad Bystřicí: příběhy jeho a památky. V Brně: J.N. Lhota, 1888. 253 s.

* PROFOUS, Antonín, ŠMILAUER, Vladimír a SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

* http://www.bohanka.ic.cz/trotina.html

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 08:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu