původ jména Lacina

Text dotazu

Dobrý den. Potřeboval bych zjistit vznik a původ příjmení Lacina. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Lacina bylo odvozeno z příslovce lacino (první zmínka o tomto příjmení pochází z roku 1653 - Matěj Lacino) nebo také zkrácením z přídavného jména laciný.
Vladimír Mates k příjmení Lacina uvádí následující:
"Příjmení Lacina (odvozené od přídavného jména příponou -a) mohlo nejspíš vzniknout z přezdívky člověku označovanému "ten je z laciného kraje". Tedy takovému, jemuž se všechno zdálo moc drahé a souhlasil by s převzetím výrobku - šlo-li vskutku o nějaký tovar - do vlastního užívání jedině v tom případě, kdyby se tak stalo zadarmo nebo skoro zadarmo. Extremisté tohoto typu dokonce tvrdili, že "to" či "ono" je i zadarmo moc drahé. Naši neuvědomělí předkové takovéto a podobné individualisty označovali někdy také synonymem lakomec apod. Ke jménu však mohli přijít leckteří Lacinové taky proto, že "k něčemu přišli lacino": nečekaně zdědili či vyženili majetek apod. Mnoho našich příjmení vzniklo také proto, že dotyčný člověk stále opakoval jedno a totéž. V tomto případě třeba moudro, že "laciná věc je drahá". A nemusel to být žádný nemajetný hlupák. Jeden z milionářů proslul přece mj. výrokem: "Nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat laciné věci". Ale jméno Lacina by se, podle mě, také velice hodilo dávnému trhovci, z jehož vyvolávání přídavných jmen laciný!laciná! laciné!lacinó! šla hlava kolem nejen kolemjdoucím.
Jazykovědec Beneš to poslední slovo připomíná také jako staré příjmí ze 17. stol. Já je však mezi příbuznými jmény neuvádím, protože dnes už patrně neexistuje. Chtěl bych ještě upozornit na slovo láce, staročeská podoba lácě. Machek konstruuje domněnku, že mohlo jít o opačný obsah pojmu prácě (námaha apod.). V každém případě staročeský výraz lacný znamenal snadný (k dobytí, k získání, k opatření něčeho) a také lehký. Později se rozšířil na laciný. Lacný se choulí dodnes v některém dialektu (například ve valašském). Ve slovenštině je to ovšem zcela spisovný výraz; pod Tatrami i jinde by naše adjektivum laciný bylo nepřípustným čechismem."

Informace jsme čerpali z publikací:
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 232 s. ISBN 80-86781-03-8.

MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená. Díl II. Praha: Epocha, 2003. ISBN 80-86328-30-9.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.12.2007 18:17

Jana Lacinová píše:
Neděle 03.09.2017 20:28
Dobrý den,
při genealogickém průzkumu jsme narazili na tuto informaci:
Jako první užíval přídomek "Lacinej" Štěpán na Rychtě, který zemřel někdy před rokem 1749. Jeho otcem byl Havel na Rychtě z Vepřové, syn rychtáře, který byl znám pod jménem Jan Starej (zemřel po 1677). Proč si Štěpán začal říkat Lacinej jsme zatím nezjistili.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu