původ jména Karlovy Univerzity

Text dotazu

Prosím o upřesnění názvu KU v Praze. Byla údajně
nazvána PŮVODNĚ Karlem IV. podle Karla Velikého=jeho vzoru? Po jeho smrti se
oprsvdu začala jmenovat Karlovou, podle císaře karla IV.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. "Historie Univerzity Karlovy se píše již dlouhou dobu - konkrétně od roku 1348, kdy ji založil český a římský král Karel IV. Tehdy universita ještě nenesla jméno svého zakladatele a její součástí byly čtyři fakulty. Od té doby universita prošla mnoha změnami a v současné době ji tvoří 17 fakult". (zdroj : Univerzita Karlova od počátku k dnešku...Praha : UK 2008).

Uvádíme chronologický přehled hlavních událostí z historie Karlovy University :

1347 - privilegiem papeže Klimenta VI. se v Praze zřizuje obecné učení

1348 - český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna univerzitu se čtyřmi fakultami (svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou)

1366 - Karel IV. zakládá kolej pro dvanáct mistrů (Karlova kolej)

1372 - právnická fakulta vytváří samostatnou univerzitu juristů (trvala do roku 1418/19)

1383 - Karlova kolej získává dům na Starém Městě (Karolinum), který od přestavby let 1383/86 slouží jako sídlo celé univerzity

1409 - 18. ledna vyhlašuje král Václav IV. tzv. Dekret kutnohorský, jímž český univerzitní národ získává přednostní postavení (odchodem členů ostatních univerzitních národů vzniká mj. univerzita v Lipsku)

1417 - univerzita se přihlašuje k husitství (kališnické konfesi) a je potrestána papežským zákazem činnosti

1419 - husitskými válkami je omezena činnost univerzity (až do počátku 17. století existuje jediná, artistická fakulta)

1556 - do Prahy přichází jezuitský řád, který zakládá akademii v Klementinu s výukou filozofie a teologie (1616 povýšena na univerzitu)

1609 - počátek reforem univerzity: zaveden pevný studijní řád, zrušen celibát profesorů, správa a hospodářství univerzity svěřeny kvestorovi)

1618 - univerzita se aktivně účastní na odboji proti katolickému panovníkovi

1622 - po porážce protestantských stavů je karolínská univerzita předána jezuitům

1638 - tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu byly postaveny pod přímý dohled státu

1654 - tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda III. bylo spojeno Karolinum a Klementinum do společné univerzity (Universitas Carolo-Ferdinandea) se čtyřmi fakultami

1718 - architekt F. M. Kaňka dokončil přestavbu Karolina v barokním slohu

1773 - zrušen jezuitský řád

1781 - počátek reforem univerzity: 1781 umožněno studium nekatolíkům, 1783 byla univerzita zestátněna a zbavena vlastního hospodářství, 1784 zrušena univerzitní jurisdikce, studijní řád zavádí němčinu jako vyučovací jazyk

1848 - univerzita požaduje akademické svobody a zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve výuce

1882 - nařízením císaře Františka Josefa I. z 28. února se Karlo-Ferdinandova univerzita rozděluje na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem 1920 - zákonem o poměru obou pražských univerzit získává česká universita název "Karlova universita" a byla vytvořena přírodovědecká fakulta

zdroj a další informace naleznete na :

http://www.cuni.cz/UK-103.html

http://www.cuni.cz/UK-1391.html

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2012 11:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu