Původ jména Gottwald a Vágner

Text dotazu

Dobrý den, zajímá mne původ příjmení Gottwald a Vágner. Šlo původně o významné rody (šlechtu)? Co je o nich známo? Kam sahá historie těchto rodů? Děkuji velice za odpověď!

Odpověď

Dobrý den,

 

jméno Gottwald, Gotvald, Gotvalt pochází z němčiny, tedy spíše za staré němčiny a jde o složeninu dvou slov Gott a - wald. Druhá část jména však nesouvisí s českým výrazem les, ale se středohornoněmeckým "walten" ve významu vládnout. Jméno se tedy může vykládat jako "vládce z Boží vůle", nebo "ten, který vládne z boží vůle". Někdy se zaměňuje grafém g na k, tedy místo Gottwald se přepisuje Kotvald. O starobylosti jména a jeho přenesení do českého prostředí svědčí i zmínky v česky psaných pramenech - např. o Janovi Gotvaldovi ze vsi Žďáře u Trutnova z roku 1598. Co se týká šlechtických rodů, v příručkách jsme našli jen Johanna Georga Gottwalda, který byl v roce 1728 povýšen do českého rytířského stavu. Jeho potomci žili ve Slezsku a později v Prusku.

 

Příjmení Vágner, Vagner, Wagner je odvozeno z německého Wagner ve významu kolář či ten, kdo zhotovuje vozy. Jméno Vágner je poměrně časté a není výjimkou, že jej nosili i slavné osobnosti. Příručky se zmiňují např. o Adolfu Wagnerovi z Jaureggu, krnovském rodáku a úředníku, který byl v roce 1883 povýšen do rytířského stavu. Dále pak víme o Karlu Wagnerovi z Waffenu, olomouckému rodáku a důstojníku, který také vstoupil do rytířského stavu.

 

Zdroje:

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 3., (2. v Agentuře Pankrác). Praha: Agentura Pankrác, 2010. 229 s. ISBN 978-80-86781-14-3.

MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. 1. vyd. Praha: Epocha, 2004. 298 s. ISBN 80-86328-58-9.

KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Tax Az Kort, 2002. 256 s. ISBN 80-238-8173-6.

MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.06.2018 23:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu