Původ a význam slova "vestimentární"

Text dotazu

Dobrý den,
mohu se zeptat na původ slova "vestimentární" a jeho přesný význam?

Odpověď

Dobrý den, 

odpovídáme na Váš dotaz zaslaný službě Ptejte se knihovny.

Adjektivum „vestimentární“ přejala čeština pravděpodobně z francouzského jazyka. Ve francouzštině existuje slovo vestimentaire = oděvní, týkající se oděvu (př.: une connivence vestimentaire, les habitudes vestimentaires). Francouzský výkladový slovník definuje význam slova jako přídavné jméno související s oblečením, oděvem. Samotný původ slova je pak v latině, kde slovo vestimentum znamená oblek, oděv, roucho, šat.

V českém kontextu jsme nalezli použití tohoto slova též v souvislosti s oděvy. Níže zasíláme některé nalezené příklady:

„V rámci přípravy natáčení jsou tyto segmenty rozčleněny na elementy předzáznamové reality, jež jsou jako zvuky, tvary a barvy označovanými jiných znakových systémů (jazyk, hudba, dopravní signalizace, vestimentární významy, výtvarná umění, divadlo atd.) (…)“ – BERNARD, Jan a Ivo OSOLSOBĚ: Jazyk, kinematografie, komunikace: o mezeře mezi světy, s. 96.

„Také Myškinovy záchvaty se odehrávají na veřejnosti – na schodišti v hotelu, v salóně. S tím bývá spojen i výrazný moment vestimentární: bloud jako člověk odjinud bývá podivně oblečen (ostatně podobně jako snílek z venkova (…)“ – HODROVÁ, Daniela: Hledání románu: Kapitoly z historie a typologie žánru, s. 219.

„(…) nepochybným umělcem ve vestimentární oblasti je králův krejčí Percerin, umělci jsou i ti, kdo režírují galantní slavnosti ve Fouquetově zámku Vaux, veledíle francouzského umění 17. století.“ – HRBATA, Zdeněk, Martin PROCHÁZKA a Univerzita Karlova: Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty, s. 249.

„Opět se rozhovořil o vestimentární bídě: ,Kdybych tak měl aspoň parádní sako do společnosti!‘(…)“ – KLEČACKÁ-BEYLY, Marie: Vzpomínky malostranské, s. 177.

„Tropíme-li si z módy úsměšky, na mysli majíce toliko výstřelky vestimentární, poskytujeme svému satirickému nadání – ač máme-li je – pouze nepatrnou část toho pokladu, jehož poskytuje móda ve svém nejširším smyslu.“ – WEINER, Richard a Zina TROCHOV: O umění a lidech, s. 636.

Použité zdroje

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/vestimentaire
https://cnrtl.fr/definition/vestimentaire
https://www.cnrtl.fr/etymologie/vestimentaire
BERNARD, Jan a Ivo OSOLSOBĚ. Jazyk, kinematografie, komunikace: o mezeře mezi světy. Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 96. ISBN 80-7004-079-3.
HODROVÁ, Daniela. Hledání románu: Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 219.
HRBATA, Zdeněk, Martin PROCHÁZKA a Univerzita Karlova. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005, s. 249. ISBN 80-246-1060-4.
KLEČACKÁ-BEYLY, Marie. Vzpomínky malostranské. Praha: Akropolis, 2008, s. 177. ISBN 978-80-86903-81-1.
WEINER, Richard a Zina TROCHOVÁ. O umění a lidech: z novinářské činnosti. Praha: Torst, 2002, s. 636. ISBN 80-7215-178-9.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.06.2023 18:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu