Původ a význam příjmení Nabenkögel

Text dotazu

Prosím o vysvětlení původu a významu příjmení Nabenkögel. Lze určit v jaké době se toto příjmení poprvé objevilo v českých zemích, pravděpodobně po příchodu z německých zemí? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Původ příjmení ověřujeme v příručkách věnujících se vzniku a výskytu příjmení, českých i cizích (většinou německých). Pracujeme zejména s následujícími zdroji:

-MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. ISBN 80-86781-03-8.
-Německá příjmení u Čechů. Univerzita J.E. Purkyně. ISBN 80-7044-212-3. 
-MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Praha: Epocha, 2002. ISBN 80-86328-10-4.
-BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

Příjmení Nabenkögel se však v nám dostupných příručkách bohužel nenachází. V příručce o německých příjmeních u Čechů se objevuje jenom příjmení Kögel, které příručka řadí k jménům vzniklých z názvů oděvů a oděvních doplňků:

-Kugel - ze středohornoněmeckého slova gugel, kugel, kogel = kapuce, platí např. i pro příjmení Kögelová, Rothkögel (z přezdívky podle červené kapuce)
(Zdroj: Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. s. 318. ISBN 80-7044-212-3.)

Původ příjmení vyhledáváme v odborných příručkách, které vysvětlují původ jmen zejména z jazykového hlediska, to znamená, že se snaží ozřejmit lingvistický původ vzniku jména. Geografický původ příjmení, počátky jeho výskytu apod. z volně dostupných zdrojů vyhledat nedokážeme, to už spadá do oblasti genealogického výzkumu. Inspiraci můžete hledat např. na stránkách České genealogické a heraldické společnosti (http://www.genealogie.cz/) anebo např. v poradně Genealogického fóra (http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=22).

Podle dat Ministerstva vnitra ČR se k roku 2016 nacházel jenom 1 výskyt příjmení Nabenkögel v celé ČR. Odkaz na informace zde: https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Nabenk%C3%B6gel/hustota/

Můžeme Vám ještě doporučit zkusit se obrátit s dotazem na pořad Českého rozhlasu, který se ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR věnuje tématice původu příjmení a nabízí tuto možnost. Odkaz na kontakt naleznete zde: https://dvojka.rozhlas.cz/o-puvodu-prijmeni-7231789/o-poradu.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2023 01:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu