Působnost úřadu práce

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás, mám dotaz, jakou literaturu bych mohla použít k bakalářské práce na téma "Působnost úřadu práce". Děkuji moc za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
v rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme doporučit zdroje, ve kterých můžete vhodnou literaturu k tématu vyhledávat, popřípadě zmínit několik vhodných publikací, ale vypracovávání rešerší tato služba neposkytuje. Zpracování rešerše na určité téma je již službou placenou  a podléhá speciálním pravidlům (souhlas vedoucího práce apod. - více informací můžete nalézt zde: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm).

Vhodné dokumenty k tématu můžete vyhledávat v katalozích Národní knihovny, souborných katalozích či dalších licencovaných i nelicencovaných databázích, využít samozřejmě můžete i bibliografie uvedené v jednotlivých monografiích.

K dohledávání vhodné literatury můžete mimo jiné použít např.:
* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc
* Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/
* Výběrovou článkovou databázi ANL (ANL +): http://aleph.nkp.cz/cze/anl; http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ceske_clanky_od_r._2011__ANL+_&submenu3=177
* Využít můžete i licencovaných databází - pokud jste držitelkou platného čtenářského průkazu NK ČR jsou pro Vás dostupné následující online databáze: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=1

Některé vybrané publikace k tématu (Online katalog NK ČR):

* Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize: sborník z mezinárodního semináře: projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU. Praha: Národní vzdělávací fond, 2011. 56 s. ISBN 978-80-86728-47-6.
* Efektivní způsoby spolupráce orgánů služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli: sborník z mezinárodního semináře: Praha, duben [sic] 2011: projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU. Praha: Národní vzdělávací fond, 2011. 52 s. ISBN 978-80-86728-46-9.
* Soukup, Tomáš, Michalička, Ludvík a Kotíková, Jaromíra. Třídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2009. 50, 6 s. ISBN 978-80-7416-027-1.
* Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání na úřadech práce v České republice. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko pro poradenství, 2005. 65 s. ISBN 80-86728-25-0.
* Targeting employment services [online]. Kalamazoo, Mich.: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, C2002 [cit. 2012-10-15]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10103861.
* Služby zaměstnanosti v České republice: deset let služeb pro občany. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, C2000. 39 s. ISBN 80-85529-92-0.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2012 18:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu