působení americké armády v Klatovech po konci 2.svět.války

Text dotazu

Prosím o informaci, které jednotky americké armády působily v Klatovech ještě po listopadu 1945, respektive které byly poslední jednotky Pattonovy armády, které Klatovy opustily (zajímá mě konkrétně únor 1946).
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel jsme  nikde nenašli informaci, že by v Klatovech pobývali američtí vojáci až do roku 1946, resp. do února 1946, jak uvádíte ve vašem dotazu.

Naopak jsme se v projitých dokumentech setkali takřka výhradně s konstatováním, že americká armáda opustila Klatovy právě v listopadu 1945.

V knize Sýkorová, Lenka a kol. Klatovy. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 591 s., [16] s. barev. obr. příl. Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-018-0. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102108086_1.pdf, se můžete dočíst:

"...Celá brigáda (rozumějte kanadská armáda)v následujících dnech (v návaznosti na předchozí text v knize se jedná o datum blízké po 19.5.1945) zaujala postavení podél demarkační linie, kde nahradila americké jednotky, které  měly být postupně stahovány a přepravovány do Tichomoří, protože válka proti Japonsku ještě pokračovala. ...Město postupně přecházelo na mírový život. Americká posádka pomáhala při likvidaci válečných škod zapůjčením těžké ženijní techniky. Dne 5. června 1945 předvedl prapor 9. pluku 2. pěší divize americké armády jako místní posádka na klatovském náměstí slavnostní nástup. Od 7. června 1945 se pak začaly bojové jednotky stahovat do Bavorska a do Francie. 3. listopadu navštívil Klatovy generál Ernest Harmon, k jehož poctě se na místním sokolském stadionu konaly atletické závody amerických jednotek v Čechách a na náměstí provedly přehlídku jednotky americké 94. pěší divize, v tu dobu klatovská posádka U.S. Army. Poslední američtí vojáci pak z Klatov odešli 24. listopadu 1945." (str. 437-438)

 

Procházeli jsme další publikace, kde jsou zmiňovány Klatovy v souvislosti s druhou světovou válkou, ovšem nikde nebylo zmíněno, že by americká armáda odešla později. Služby Ptejte se knihovny z časových důvodů neprochází knihy podrobně, pokud máte zájem o detailnější informace, doporučujeme Vám nahlédnout do některé z knih:

* Roučka, Zdeněk. Američané a západní Čechy 1945: unikátní fotografie = Americans in West Bohemia 1945: exclusive pictures. Vyd. 1. Plzeň: ZR&T, 2000. [146] s. ISBN 80-238-5081-4.

* Brooks, Thomas F. Hello boys!: cesta 5. sboru US Army z Louisiany do Plzně. Vyd. 1. Praha: X-Egem, 1996. 212 s. ISBN 80-7199-003-5.

* Cironis, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Vyd. 1. Praha: Futura, 2005. 247 s. 60. výročí vítězství nad fašismem. ISBN 80-86844-07-2.

* http://www.aic.cz/osvobozeni

* http://www.fronta.cz/pattonova-vojska-v-cechach

 

Pokud potřebujete další či detailnější informace, doporučujeme Vám obrátit se na Vojenský historický ústav (http://www.vhu.cz/cs/stranka/knihovna---rsf/Zakladni-informace/), který také poskytuje službu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vojensky-historicky-ustav-knihovna/). Ve fondu knihovny se nachází dokumenty přímo spjaté s vojenstvím apod., tedy kolegové by Vám jistě poskytli požadované a snad i podrobnější informace.

S dotazem se můžete také obrátit na Památník generála Pattona v Plzni, který je v ČR jediným muzeem, které je věnováno americké armádě (kontaktní informace na adrese http://www.patton-memorial.cz/cz/navstivte-nas/); na knihovny v Plzni, které taktéž poskytují službu PSK: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/studijni-a-vedecka-knihovna-plzenskeho-kraje-v-plzni/) a Knihovna města Plzně, p. o. (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-mesta-plzne/);

na Okresní muzeum v Klatovech, které se mmj. zaměřuje na dějiny oblasti (http://www.retour.cz/mesta/klatovy/muzeum.htm); na Státní okresní archiv Klatovy (http://www.soaplzen.cz/soka-kt), který má ve svém fondu uložen archiv:

 

Název fondu (sbírky): Archiv města Klatovy

Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Klatovy

Místo vzniku fondu (sbírky): Klatovy

Časový rozsah: 1353-1945

Metráž: 99,99 bm zpracováno (z toho 99,99 bm inventarizováno), 105,79 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení

Původce fondu(sbírky): Městský úřad Klatovy Archiv města Klatovy

Tematický popis: 17 listin (1353 - 1794) zápisy rady, zastupitelstva (1850 - 1945) registratura (1930 - 1945) stavební spisy (1860 - 1945) žádost o příspěvek (1919 - 1931) finenční věci - rozpočty (1890 - 1945) 1 kronika (1905 - 1956) 83 map (1897 - 1944) 184 plánů

Archivní pomůcky: BERÁNKOVÁ MARUŠKA MGR.: ARCHIV MĚSTA KLATOVY, 1353 - 1945 (1956). Dílčí inventář, 2003, s. 261, ev.č. 50.

 

Další fond je prozatím bohužel nepřístupný:

Název fondu (sbírky): Městský národní výbor Klatovy

Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Klatovy

Místo vzniku fondu (sbírky): Klatovy

Časový rozsah: 1945-1994

Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 121,3 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení

Původce fondu(sbírky): Městský národní výbor Klatovy

Tematický popis: 8 kroniky (1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990) zápisy rady, pléna (1945 - 1990) rozpočty a rozbory hospodaření (1946 - 1989) spisy (1945 - 1949) podací deníky dříve T spisy (kabely apod.) podací deník - přísně tajné spisy (1964 - 1982) 1 kronika Sobětice (1960 - 1961) - plýseň, restaurování odbor - zemědělství, vnitřních věcí, výstavby, místní hospodářství, finanční, korespondence předsedy, bytová komise,

Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

 

Užitečný by mohl být archiv:

Název fondu (sbírky): Národní fronta - okresní výbor Klatovy

Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Klatovy

Místo vzniku fondu (sbírky): Klatovy

Časový rozsah: 1946-1957

Metráž: 3,63 bm zpracováno (z toho 3,63 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení

Původce fondu(sbírky): Okresní výbor Národní fronty v Klatovech

Tematický popis: zápisy ze schůzí pléna, předsednictva a komisí kádrové a trestní věci prověřování členů Národní fronty ustanovení výborů žen ustanovení akčních výborů na závodech a úřadech Sokol

Archivní pomůcky: MACÁK ANTONÍN PHDR.: OKRESNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY KLATOVY, 1946 - 1957. Inventář, 1961, s. 18, ev.č. 37.

 

Archivy můžete vyhledávat na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2013 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu