Puškař Tomiška

Text dotazu

ještě bych se chtěla zeptat,zda je možno zjistit něco o Vídeňském puškaři Tomiškovi, pocházejícího z Chrudimi.

Odpověď

Dobrý den,

kniha "Čeští puškaři" uvádí několik puškařů s příjmením Tomiška/Tomischka, u žádného z nich však není zmíněno, že by pocházel nebo působil v Chrudimi.

Z Heřmanova Městce pocházela rodina puškaře Antonína Tomišky/Tomischky staršího.  Matka Ant.Tomišky staršího (1784-1842) byla dcerou puškaře Svobody z Heřmanova Městce, nejspíše Jana staršího, Tomiškův otec byl tkadlec. Antonín Tomiška st. se v roce 1809 oženil s dcerou majitele pily v Kostelci a v letech 1810 a 1824 se mu narodili synové Josef a Antonín.  Antonínův syn Josef (1810-?)  působil také jako puškař v Heřmanově Městci, v roce 1841 se oženil s dcerou hrnčíře z Chrudimi a v roce 1850 pak s dcerou truhláře z Ronova. Dále je ještě zmiňován v roce 1868 v souvislosti s čištěním a opravami zbraní pro střelecký spolek v Pardubicích. Několik informací o Josefu Tomiškovi je uvedeno i na http://zbrojovkaholice.cz/puskarstvi/51-puskarstvikategorie/77-historie <blocked::http://zbrojovkaholice.cz/puskarstvi/51-puskarstvikategorie/77-historie> . Druhý syn Antonín mladší (1824-?) se vyučil puškařskému řemeslu u otce,  po vojenské službě pracoval ve Vídni, v Praze je zmiňován jako mistr v období 1853-1865, poté emigroval do USA kde působil např. Clevelandu, Pittsburgu, Chicagu a na dalších místech.


12. února 1867 se v Pardubicích narodil Alois Tomiška, v žádné z dostupných publikací bohužel  není uvedeno, zda byl příbuzný s puškaři z Heřmanova Městce. O životních osudech Aloise Tomišky do roku 1918 není mnoho známo. Ze šetření policejního ředitelství v Plzni z roku 1924 vyplývá, že Tomiška byl po dobu deseti let zaměstnán u první vídeňské puškařské firmy, následujících 16 let byl samostatným výrobcem a obchodníkem se zbraněmi v Mödlingu (v některých zdrojích se uvádí Merling) u Vídně. Další 4 roky byl zaměstnán u firmy Wiener Waffenfabrik ve Vídni, kde byly vyráběny pistole "Little Tom" se spoušťovým napínáním podle jeho patentu z roku 1909. Po 1. světové válce působil v Jihočeské zbrojovce v Plzni a v České zbrojovce ve Strakonicích (do 1923), v letech 1924-1931 měl vlastní firmu v Plzni, od 1930 byl zaměstnán u firmy Košař v Praze. Zemřel 29.12.1946 v Praze. Tomiškova konstruktérská činnost je podrobně popsána např. v následující literatuře:
* SKRAMOUŠSKÝ, J. Pistole Little Tom a jejich konstruktér. Střelecký magazín. 1996, roč. 1,  č. 10, s. 8-9.
* SKRAMOUŠSKÝ, Jan; PAZDERA, David. Československé pistole (1918-1950). Praha : Mladá fronta, 2006. s. 78-81, 98-106, 154-159. ISBN 80-204-1550-5.
* TETŘEV, Jan. Terčovnice Wurzinger-Tomiška. Střelecká revue. 2000, roč. 32, č. 2, s. 32. ISSN 0322-7650.
* MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. II.,  Československá republika (1918-1939). Praha : Police history, 1999. s. 147-148. ISBN 80-902670-0-9.

Další informace o jednotlivých puškařích by mohly být obsažené v níže uvedených článcích, bohužel vzhledem k revitalizaci některých částí NK ČR nemáme momentálně k těmto materiálům přístup:
* BIČÍK, Zdeněk. Pardubičtí puškaři. Informační zpravodaj Klubu přátel pardubického muzea a kronikářů okresu Pardubice. 1989 [vyd. 1990], č. 1-3, s. 14-16.
* BENEŠ, Ctirad. Puškaři ve východních Čechách. Východočeský sborník historický. 1993, č. 3, s. 137-180.
* TETŘEV, Jan. Puškaři - dodavatelé Střeleckého spolku v Pardubicích (1868 - 1915). Východočeský sborník historický. 1996, č. 5,  s. 105-110.
* DOLÍNEK, Vladimír. Čeští puškaři za "velkou louží". Střelecká revue. 1973, č. 2, s. 16-17.
Pro ověření dostupnosti těchto periodik můžete použít katalog knihovny, kterou běžně navštěvujete nebo Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz <blocked::http://skc.nkp.cz/> ), i když zde nemusejí být informace kompletní.

Pro další informace o pistolích Aloise Tomišky bychom Vám doporučili obrátit se na Vojenský historický ústav (http://www.vhu.cz/cs/stranka/vhu-praha/adresa-kontaktni-info/ <blocked::http://www.vhu.cz/cs/stranka/vhu-praha/adresa-kontaktni-info/> ), k puškařům z Heřmanova Městce by Vám snad více údajů mohli sdělit pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích (http://www.vcm.cz/collection/collection.html#zbrane <blocked::http://www.vcm.cz/collection/collection.html#zbrane> ).

použitá literatura:
* DOLÍNEK, Vladimír. Čeští puškaři. Praha : Naše vojsko, 2005. s. 84. ISBN 80-206-0758-7.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.08.2010 12:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu